Úvod Základní škola Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Jindřiška Trčálková
zs.straznnis@volny.cz
 

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jaroslava Bošková
j.boskova@skola-straz.cz

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické nebo ústní domluvě s jednotlivými učiteli.                   

Třídní učitelé

1. třída                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Helena Langová
h.langova@skola-straz.cz

2.třída
Mgr. Dagmar Lexová
d.lexova@skola-straz.cz

3.A třída
Mgr. Šárka Nováčková                            
s.novackova@skola-straz.cz

3.B třída
Mgr. Lenka Rutová
l.rutova@skola-straz.cz

4. třída
Mgr. Lenka Janoušková
l.janouskova@skola-straz.cz

5. třída                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Marie Spurná 
výchovná poradkyně
m.spurna@skola-straz.cz
+420 485 159 079                                                                                                                                                                                                                                            konzultační hodiny pro žáky i rodiče po předchozí telefonické nebo ústní domluvě

6. třída                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr.Martina Bestová
koordinátor EVVO 
m.bestova@skola-straz.cz

7.třída                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Renáta Kolářová
r.kolarova@skola-straz.cz

8. třída
Mgr. Markéta Raabová
 m.raabova@skola-straz.cz

9. třída                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Michaela Linková
m.linkova@skola-straz.cz

Bez třídnictví

Mgr. Eva Bilčáková
koordinátor ŠVP 
e.bilcakova@skola-straz.cz                                                                                                                                                                                                                     Ing. Eva Petrová
e.petrova@skola-straz.cz                                                                                                                                                                                                                     metodička primární prevence                                                                                                                                                                                               konzultace po předchozí telefonické či ústní domluvě

Mgr. Petra Červenková                                                                                                                                                                                                                                   koordinátorka ICT
p.cervenkova@skola-straz.cz

Mgr. Iveta Kellerová
i.kellerova@skola-straz.cz

Školní družina

Marcela Ďurišová
vedoucí školní družiny                                                                                                                                                                                                                                  I.oddělení
m.durisova@skola-straz.cz

Bc. Petra Odstrčilová Mašková
II.oddělení
p.odstrcilova@skola-straz.cz

Petra Deverová
III.oddělení 
p.deverova@skola-straz.cz

Klubík

Iveta Sodomková                                                                                                                                                                                                                                           školní asistentka                                                                                                                                                                                                                                       i.sodomkova@skola-straz.cz

Asistenti pedagoga

Petra Deverová

Iveta Kucháriková                                                                                                                                                                                                                                           i.kucharikova@skola-straz.cz

Iveta Sodomková                                                                                                                                                                                                                                        i.sodomkova@skola-straz.cz

Jana Kovaříková                                                                                                                                                                                                                                                j.kovarikova@skola-straz.cz

Olivie Olivová                                                                                                                                                                                                                                               o.olivova@skola-straz.cz

Lucie Kůtová                                                                                                                                                                                                                                                 l.kutova@skola-straz.cz

Eva Kundrátová

e.kundratova@skola-straz.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Lenka Dědková
sekretářka
l.dedkova@skola-straz.cz
+420 602 117 687

Jan Bošek
školník ZŠ

Lucie Mirovská
uklizečka ZŠ

Frederika Bartová
uklizečka ZŠ

Školní jídelna

Alena Tluková
vedoucí školní jídelny
hospodarka@skola-straz.cz

Gabriela Bartošová
vedoucí kuchařka

Jana Jäschkeová
kuchařka

Jiřina Šindelářová
kuchařka

Michaela Kořízková                                                                                                                                                                                                                                  kuchařka

Libuše Mužáková
pomocná kuchařka