Úvod Základní škola Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Jindřiška Trčálková
reditelka@skola-straz.cz

Statutární zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Jaroslava Bošková
j.boskova@skola-straz.cz

Konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické nebo ústní domluvě s jednotlivými učiteli.  

Třídní učitelé

1.A třída

Eva Kundrátová Dis. 
e.kundratova@skola-straz.cz

1.B třída

Mgr. Michaela Jahnová 
m.jahnova@skola-straz.cz     

2. třída

Mgr. Šárka Nováčková

s.novackova@skola-straz.cz

3.A třída

Mgr. Lenka Janoušková
l.janouskova@skola-straz.cz

3.B třída

Mgr. Lenka Rutová
l.rutova@skola-straz.cz

4.třída

Mgr. Lucie Kajínková
l.kajinkova@skola-straz.cz

5. třída

Mgr. Marie Spurná 
výchovná poradkyně
m.spurna@skola-straz.cz
+420 485 159 079
Konzultační hodiny pro žáky i rodiče po předchozí telefonické nebo ústní domluvě. 

6.A třída

Mgr. Markéta Raabová

koordinátor ŠVP 
m.raabova@skola-straz.cz       

6.B třída

Mgr. Andrea Hýblová
a.hyblova@skola-straz.cz

7. třída

Mgr. Michaela Linková
m.linkova@skola-straz.cz

8.třída

Ing. Eva Petrová
metodička primární prevence
e.petrova@skola-straz.cz 
Konzultace po předchozí telefonické či ústní domluvě.

9. třída

Mgr.Martina Bestová
koordinátor EVVO , kariérová poradkyně
m.bestova@skola-straz.cz

Bez třídnictví

Mgr. Kateřina Čermáková
k.cermakova@skola-straz.cz

Mgr. Renáta Kolářová
r.kolarova@skola-straz.cz

Mgr. Iveta Kellerová
i.kellerova@skola-straz.cz

Mgr. Petra Stegerová 

 p.stegerova@skola-straz.cz    

Ondřej Bek 

o.bek@skola-straz.cz 

Školní družina

Marcela Ďurišová
vedoucí školní družiny
I.oddělení

m.durisova@skola-straz.cz

Bc. Petra Odstrčilová Mašková
II.oddělení
p.odstrcilova@skola-straz.cz

Petra Deverová
III.oddělení
p.deverova@skola-straz.cz

Klubík

Jaroslava Hrubešová
vedoucí klubíku                                                                                                                                                                                                             

Asistentky pedagoga                                                                                                                            

Zuzana Némethová
z.nemethova@skola-straz.cz

Petra Deverová
p.deverova@skola-straz.cz

Jaroslava Hrubešová
j.hrubesova@skola-straz.cz

Jana Břeňová
j.brenova@skola-straz.cz

Ing. Tereza Pluhařová
t.pluharova@skola-straz.cz

Lucie Kůtová
l.kutova@skola-straz.cz

Naděžda Liebscherová   
n.liebscherova@skola-straz.cz

Lenka Zelenková
l.zelenkova@skola-straz.cz

Titanilla Třešňáková

Školní asistentka

Martina Pohanková
m.pohankova@skola-straz.cz

Speciální pedagožka

Mgr. Vendula Eimannová
v.eimannova@skola-straz.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Lenka Dědková
sekretářka
l.dedkova@skola-straz.cz
+420 602 117 687

Daniel Kysilka
školník, topič ZŠ

604 339 248

Pavla Poloprutská 
uklizečka ZŠ

Lucie Mirovská
uklizečka ZŠ

Veronika Gajdošová
uklizečka ZŠ

Školní jídelna

 Martina Musilová

zástup Daniela Kysilková
vedoucí školního stravování
hospodarka@skola-straz.cz