Kroužky

Kroužky v 1. pololetí 2020/2021

Zahájení kroužků bude od 1.10.2020. Děti se mohou přihlašovat prostřednictvím přihlášky viz níže. Přihlášku odevzdávají děti třídním učitelůkám nebo vedoucímu kroužku. Do kroužků pořádaných externími vedoucími se přihlašujte na jejich webových stránkách. Kroužky se budou otvírat dle vyjádření KHS.

 

Zahájení plateb bude od začátku října do konce října. V případě platby bude postup následovný. Pokud někdo bude pokračovat v kroužku, na který chodil v únoru 2020, platba se mu převede do tohoto pololetí. Pokud se zapíše na jiný kroužek za stejnou cenu, jako byl kroužek minulý rok, platba se mu též převede do tohoto pololetí. Pokud nebude pokračovat, buď se mu vrátí poměrná část z minulého pololetí, nebo podepíše souhlas s použitím prostředků ve prospěch školy (viz níže). Souhlasné /nesouhlasné stanovisko pošlete prosím po svých dětech třídním učitelkám.

/getFile/id:8826/souhlas_kroužek.pdf

Pondělí

Kroužek

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Angličtina výuka

300,-

12.00 - 12.30

2. tř. l. sk.

Mgr. Lexová

2. třída

Angličtina výuka

300,-

12.30 - 13.00

2. tř. 2. sk

Mgr. Lexová

2. třída

Angličtina výuka

300,-

13.00 -13.30

1./1. skup.

Mgr. Lexová

2. třída

Angličtina výuka

300,-

13.30.-14.00

1./2. skup.

Mgr. Lexová

2. třída

Basketbal

600,-

13.30 - 14.15

1.-4.

Machová

tělocvična

Flétna začátečníci /5dětí/ 500,- 13.00 - 13.30 1.st. Janoušková 4.tř

Flétna

500.-

13:45 – 14:15

6. tř.

Janoušková

4.tř.

Všestranka

 

15:30-17:00

6-8 let

Hlavová

Těl.

Náboženství

0

13.50 - 14.40

1. a 2.stupeň

sestra Antonína

3.B

Kytara

Musictime

14.00 - 15.00

začátečníci

Musictime

5.třída

Kytara

Musictime

15.,00 - 16.00

pokročilí

Musictime

5.třída

Kytara

Musictime

16.00 - 17.00

indiv. výuka

Musictime

5.třída

Vaření

1000

13:00-14:00

1.-  5.

Kundrátová

kuchyňka

Vaření

1000

14:00-15:00

6. - 9.

Kundrátová

kuchyňka

Redakční rada 1x za 14 dní 2 hodiny

300

14:00-16:00

5.- 9.

Mgr. Červenková

audio

Veselá věda

 

13.00 – 14.00

2. – 5.

Ing. E. Petrová

keramika

 

Úterý

Kroužek

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Holčičiny

Musictime

14.00 - 15.00

1.stupeň

Musictime

5.třída

Zdrav. cvičení na karimatkách

300,-

12.00 – 12.30

2.tř.

Mgr. Lexová

2. tř. l. sk

Zdrav. cvičení na karimatkách

300,-

12.30 - 13.00

2.tř.

Mgr. Lexová

2. tř. Il. sk

Výtvarný kroužek

600,-

13.00 – 13. 45

1. st.

Mgr. Lexová

2. tř.

Zdrav. cvičení na karimatkách

500,-

13.00 – 13.45

 

 

 

Sebeobrana

600,-

16.00 - 17.00

2. - 9.

p. Choc

tělocvična

Keramika

1200,-

13.00 - 14.00

3.A

Mgr. Nováčková

keramika

Středa

Kroužek

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Příprava na přijímačky MA

500

7:00-7:55

 

Mgr. Červenková

9. třída

Angličtina pro 5. třídu

600

13.30 - 14.30

5.

Mgr. Červenková

5. třída

Florbal

900,-

16.15 - 17.45

3. - 6.

Mgr. Húska

tělocvična

Moderní tanec

Musictime

14.15 -15.15

1.-5.třída

Musictime

tělocvična

Yoga for Teens 1100 15,00 -16,00 5. - 9. p.Fortelková tělocvična

Čtvrtek

Kroužek

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Flétna

500

12.50 – 13.20

Nezbeda, Farský

Mgr. Janoušková.t.

4. t.

Všestranka

 

16:30-18:00

8-10 let

Hlavová

Těl.

 

 

 

 

 

 

Pátek

Kroužek

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Logopedické hry

300,-

12.00 - 12.30

2.

Mgr. Lexová

2.

Logopedické hry

300,-

12.30 – 13.00

1.

Mgr. Lexová

2.

Přípravka k přijímacím zkouškám ČJ

500,-

7.00 – 7.45

9.

Mgr. Linková

9

 

 

Děti, které dostaly potvrzenou přihlášku potvrzenou vedoucím kroužku, jsou do kroužku přijaté. Prosíme o úhradu úplaty za kroužek za 1.pololetí do konce října, za druhé pololetí do konce února na účet kroužky:  účet 0986011389/0800, variabilní symbol 6020020, do poznámky napište jméno a třídu dítěte, název a den kroužku. Platbu na kroužek pořádaný jinou organizací, než je škola, posílejte na  účet těchto organizací.


 

Kroužky pořádané jinými organizátory