Kroužky

Kroužky v 1. a 2. pololetí 2022/2023

Zápis na kroužky:

  • pouze rozkliknutím přes elektronickou přihlášku u daného kroužku
  • zápis probíhá od 19. 9. (v 16:00)  -  23. 9. 2022
  • kroužky mají omezenou kapacitu, proto s přihláškou neváhejte
  • o přijetí budete informováni vedoucím kroužku prostřednictvím elektr. žák. knížky do 29.9.2022.
  • v případě malého počtu přihlášených nebude daný kroužek otevřen
  • na kroužky pořádané společností Musictime a Veselá věda se přihlašujte prostřednictvím daných společností a platbu provádějte také na účet daných společností
  • činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 3. 10. 2022.
  • platba zájmového kroužku: k platbě za zájmový kroužek budete vyzváni vedoucím kroužku až po řádném zapsání dítěte
  • Platbu  provádějte výhradně bezhotovostně na účet školy 986011389/0800, variabilní symbol 6020020, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a název kroužku.

I. pololetí do 31.10.2022
II. pololetí do 28. 2. 2023

 

Pondělí

Název kroužku

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Kytara začínající

Musictime 750/pololetí

14:00 - 15:00

 

Musictime

5.A

Flétna - mírně pokročilí

500

13:00 - 14:00

2.,3. děti budou rozděleny do dvou skupin dle úrovně hry

L. Janoušková

2.A

Úterý

Název kroužku

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Holčičiny

Musictime 750/pololetí

14:00 -15:00

1.stupeň

Musictime

5.třída

Veselá věda

Veselá věda

13:35 – 14:35

  1. – 4.

Hýblová

6. třída

Sebeobrana

600/pololetí

16:00 - 17:00

 

Choc

tělocvična

Středa

Název kroužku

Platba

Hodina

 

Třída

Vedoucí

Místo

Míčové hry

600

13:30 - 14:30

 

2. - 4.

Kajínková

tělocvična

Keramika

1200

13:00 - 14:00

 

1. tř.

Nováčková

dílna

Angličtina

300

12:00 - 12:30

 

1. tř. (10 dětí)

Lexová

1. tř.

Angličtina

300

12:30 - 13:00

 

2. tř. (10 dětí)

Lexová

1. tř.

Flétna pokročilí 300 13:50 - 14:35  1x za 14 dní 6.-9.tř. Janoušková 2.A

Moderní tanec

Musictime 700/pol

14:15 - 15:00

 

 

Musictime

tělocvična

Čtvrtek

Název kroužku

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Logopedické hry

300

13:00 - 13:30

1. tř.

Lexová

4. tř.

Florbal

500

16.30 -17.15

4.-7.

 

Húska

tělocvična

 

Pátek

Název kroužku

Platba

Hodina

Třída

Vedoucí

Místo

Příprava na přijímací zkoušky M

600

7:00 – 7:40

9.

Hýblová

třída

Kroužek 3D tisku

Musictime 900/pol

14:00 - 15:00

 

Musictime

PC učebna

 

Kytara začínající https://www.musictime.cz/prihlasky/kytara-zac-od-3-tr

Holčičiny https://www.musictime.cz/prihlasky/holciciny-1-stupen

Moderní tanec https://www.musictime.cz/prihlasky/moderni-tanec-1stupen

3D Tisk https://www.musictime.cz/prihlasky/3d-tisk-5-9tr-1