5.třída v IQLandii

V rámci učiva přírodovědy o vesmíru navštívili páťáci nejdříve expozici Kosmo. Vyzkoušeli si vesmírné vozítko Mars Rover, nastoupili do přistávacího modulu Sojuz 28, poměřili,jak rozdílná je gravitace na různých planetách a na modelu pochopili střídání měsíčních fází. Poté v Planetáriu shlédli film Cesta časem, v kterém cestovali 14 miliardami let trvající existence vesmíru od Velkého třesku do současnosti.