Login

Úvod

Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Budova školy je postavena na velmi pěkném a klidném místě. Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě, je obklopena lesy a mnoha cestami, vhodnými k procházkám a hrám v přírodě. Mateřská škola se nachází v areálu ostatních školních budov (budovy 1. a 2. stupně ZŠ), což umožňuje nejen dobrou spolupráci všech zaměstnanců školy, ale i jednodušší přechod dětí z MŠ do ZŠ se znalostí prostředí. Starší část byla otevřena v roce 2000, přístavba byla zprovozněna 1. září 2009. Autobusové spojení s Libercem je vyhovující k možnosti návštěv sportovních a kulturních akcí přímo ve městě. Pro dopravu je možnost využití vlakového spojení.

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem a kapacitou 76 dětí.  Provozní doba od 6:30 do 16:30 hodin. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku, ale samozřejmě i dle svých schopností a dovedností tak, aby se v daném kolektivu cítily co nejlépe a nebyly vystaveny neúspěchu. Kapacita třídy Broučků našich nejmladších je 28 dětí, u Mravenců je kapacita 28 starších dětí. Nová třída Sluníček má kapacitu 20 předškolních dětí. Přízemní budova školy je bezbariérová, každá třída má samostatnou šatnu, hernu, lehárnu, umývárnu a WC. Nová třída je umístěna v rekonstruovaném podkroví v budově původní strážské školky. Všechny třídy jsou vybaveny pomůckami a hračkami, které se průběžně obnovují a doplňují.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“):

  • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
  • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
  • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
  • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
    vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign