Login

Informace o ŠJ

Telefon hospodářka školy: 485 159 013
Telefon do školní jídelny:
488 881 002
e-mail: hospodarka@skola-straz.cz  

Platba stravného

 • zálohové platby za stravování jsou bezhotovostní do 15. dne aktuálního měsíce
 • platba v hotovosti vždy poslední pracovní den v měsíci
 • vedoucí jídelny vede evidenci přihlášené i odhlášené stravy
 • vyúčtování rozdílů se provádí jednou za školní rok k 30. 6. daného roku
 • platba stravného se provádí bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet ZŠ
 • číslo účtu 20108-986011389/0800
 • pokud nebude úhrada provedena v termínu splatnosti, nebo nebude dostatečná, žák nebude stravován

Přihláška ke stravování: kompletní evidenci přihlášených strávníků zajišťuje vedoucí školní jídelny, v době:

 • PONDĚLÍ        7:30 – 9:00 a 13:00 – 14:00
 • ÚTERÝ           7:30 – 9:00 a 13:00 – 14:00
 • STŘEDA         7:30 - 9:00 a 13:00 – 14:00
 • ČTVRTEK       7:30 – 9:00 a 13:00 – 14:00
 • PÁTEK           7:30 – 9:00 a 13:00 – 14:00 

Odhlašování obědů:  

 • telefonicky ještě ten den ráno do 8:00 hodin
 • e-mailem ještě ten den ráno do 8:00 hodin

Cena stravného:                                     

 • 1. stupeň          do  10 let         26,- Kč/1 oběd
 • 2. stupeň          11 - 14 let        28,- Kč/1 oběd
 • 3. stupeň          nad 15 let         30,- Kč/1 oběd
 • cizí strávníci                            55,- Kč/1 oběd
 • senioři nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Stráži nad Nisou    35,- Kč/1 oběd

Výdej obědů:

 • od 11:40 do 14:00 hodin -  pro žáky ZŠ  a zaměstnance
 • od 12:10 do 12:30 hodin výdej obědů pro cizí strávníky
 • cizí strávníci, kteří v jídelně neobědvají si oběd vyzvednou na vyhrazeném místě v jídlonosiči (jídlonosiče vyžadujeme čistě vymyté a nerezové)
 • v případě nemoci dítěte je možné si první den nemoci vyzvednout oběd ve ŠJ do čistých nerezových nosičů od 12:00 do 12:30 hodin
 • ostatní dny, po které bude dítě nemocné, je nutné obědy odhlásit (vyhláška č. 107/2005 Sb)

Alergeny v potravinách:

 • podle nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dnem 13. 12. 2014, se musí každý spotřebitel-strávník dozvědět, zda se v potravině-pokrmu vyskytují nějaké alergeny.
 • součástí nařízení je také přesný seznam látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.
 • od 15. 12. 2014 budeme proto uvádět výčet těchto látek-alergenů pod odpovídajícím číslem na každém našem jídelníčku u každého pokrmu.

 

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign