Login

Informace o ŠD

VYCHOVATELKY ŠD:

I. oddělení - Marcela Ďurišová, vedoucí školní družiny
m.durisova@skola-straz.cz

II. odděleníBc. Petra Odstrčilová Mašková
p.odstrcilova@skola-straz.cz

III. oddělení - Petra Deverová

KONTAKT: 739 082 353                          

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina: 6:00 až 7:40

Odpolední družina: 11:40 až 16:30

Vyzvedávání dětí z družiny: děti je možné vyzvedávat do 13:00 a od 14:30 do 16:30

ÚHRADA POPLATKU ZA ŠD - poplatek za ŠD za jedno pololetí je 500,- Kč
Bankovním převodem:
číslo účtu:             0986011389/0800
variabilní symbol: 3143  
do poznámky:       jméno, příjmení a třída žáka

Splatnost: za I. pololetí je do 15. září    

       
Splatnost za II. pololetí je do 15. února


                                      Motto: "Není těžké si hrát, těžší je naučit si hrát..."

Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání.

ŠD navštěvuje 75 dětí z 1.-3. třídy. Děti jsou rozděleny do tří oddělení.
V době od 13:00 do 14:30 jsou jednotlivá oddělení rozdělena a pracují samostatně s paní vychovatelkou na svém stanovišti.
V ostatních časech provozu ŠD jsou žáci spojeni.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu. 
Školní družina jako zařízení zájmového vzdělávání navazuje na vzdělávací program školy. 

Hlavní náplň práce školní družiny:

Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školní družiny. 
Jsou to zejména tyto činnosti:

a) Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

b) Příležitostné akce – slavnosti, výlety, návštěvy kulturních zařízení, akce ve spolupráci s rodiči apod.

c) Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové akce po obědě nebo ke konci provozní doby.

d) Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek, který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

e) Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, didaktické hry, tématické vycházky

a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získávají během výuky.

                                                   

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou