Login

GDPR

Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace, Majerova 138, Stráž nad Nisou, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:
1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
  • školní matrika (vedení dokumentace školy),
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady žáků pro vyšetření v PPP, 
3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
  • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
  • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
  • datové schránky: 5svmqz8
  • emailem na adrese: zs.straznnis@volny.cz
  • poštou na adrese: Základní škola a Mateřská škola. Stráž nad Nisou, přísp.org., Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03. 
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Petra Pavelková, email:poverenec@skola-straz.cz, k zastižení osobně po předchozí domluvě prostřednictvím emailu.

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign