Login

Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské unie realizovaný v letech 2014 – 2020 (přičemž navazuje na předchozí programy a zároveň je schválený již program nový, který bude po roce 2020 pokračovat) a jeho cílem je podpora spolupráce a mobility ve všech sférách vzdělávání.
V praxi to znamená, že prostřednictvím platforem (či na základě předchozí spolupráce) se seznámí učitelé z různých zemí EU (případně zemí přidružených – to je ono „plus“ v názvu), kteří chtějí, aby jejich školy spolupracovaly. Budoucí partneři následně sepíší tzv. „projekt“ a žádají o schválení v jedné ze zúčastněných zemí. Pokud je žádosti vyhověno, školy začnou spolupracovat, realizovat společně úkoly, které si stanoví, žáci a učitelé se navštěvují a všichni dohromady tvoří tým, jehož heslo je (a je zcela jedno, jaké téma má onen konkrétní projekt) – spolupracujme, pomáhejme si a podporujme se!
Obecně tedy dochází k bourání bariér mezi národy. Žáci zlepšují své jazykové dovednosti, práci s informačními technologiemi a nacházejí přátele za hranicemi. Ze své osobní zkušenosti vím, že tato přátelství mohou trvat roky.
Naše škola je zapojena do programu v letech 2018 – 2020. Našimi partnery jsou školy z Německa, Itálie, Portugalska a Španělska. Na podzim roku 2017 zveřejnila kolegyně Lia z Itálie svůj nápad věnovat se technologiím, konkrétně rádiu – jeho funkci a využití. Tento nápad byl oceněn a výše popsanými cestami se utvořila naše skupina. Její zástupci se v lednu 2018 v Itálii sešli a společně žádost o projekt sepsali. O schválení jsme žádali v Německu. Znamená to tedy, že Německo je hlavní země našeho programu, tj. země koordinátorská, a její zástupce, kolega Heiko, je řídícím prvkem celé naší práce.
Projekt k velké radosti zúčastněných byl schválen, a tak se rozjela naše spolupráce. Snažíme se zapojit co největší počet dětí. Chceme, aby se naše cíle dotkly takového množství žáků, jak jen je to možné. Skupina, která se Erasmu+ věnuje nejvíce, se pravidelně každé úterý schází.
Zhotovené práce sdílíme přes platformu eTwinning. Jedná se o Evropskou unií podporovanou a zabezpečenou platformu, které představuje on-line třídu. Veškeré naše podcasty, obrázky, fotky, videa, komentáře vkládáme sem a máme z nich radost. Velmi ráda bych napsala: „Navštivte naši eTwinningovou stránku a pokochejte se!“. Napsat to ale nemohu, právě proto, že se jedná o odkaz zaheslovaný a přístup do něj mají jen ti, kteří usilovně pracují na jeho zlepšování. Ještě jinými slovy – ti, kteří se účastní, vidí práce svých kamarádů a kolegů a můžou si být jisti, že jejich dílo zůstane jen jejich a že jim ho nikdo nebude kazit, spamovat a zneužívat ho.
V rámci našeho projektu jsme v říjnu vyrazili do italského Terama a následně, i s rodiči, udělali zhodnocení této cesty. Pokud Vás naše cesta do Itálie zajímá, není nic jednoduššího, než si otevřít naši fotogalerii, či si přečíst Strážžáka, nebo občasník města Stráž nad Nisou.
Těšíme se na další spolupráci a v únoru vyráží další skupina, tentokrát do německého Bremerhavenu.

Erasmus+ ve Stráži nad Nisou

V týdnu od 13. – 17. 5. naši školu navštívily výpravy ze spřátelených škol v rámci projektu Erasmus+. Skupinu tvořili žáci a učitelé z Itálie, Španělska, Portugalska a Německa. Již v neděli večer jsme uvítali výpravy z Itálie, Německa a Španělska. Cestou unavených žáků se ujaly rodiny našich žáků 6. a 7. třídy.
Slavnostní zahájení projektového týdne začalo v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci za přítomnosti 24 našich žáků, 23 žáků ze zmíněných zemí a 15 učitelů. Moderace se ujela koordinátorka programu Mgr. Michaela Linková, naše učitelka Ing. Eva Fričová, ředitelka školy Mgr. Jindřiška Trčálková a také starostka naší obce paní Daniela Kysilková. Různorodou skupinu stmelilo hned několik krátkých her a nakonec i bingo. Jedním z úkolů projektu je seznámit účastníky s běžným životem v dané zemi, a tak jsme naše hosty pozvali na oběd do školní jídelny. Po krátkém odpočinku v prostorách zahrady měli žáci možnost prohlédnout si prostory naší školy. Během dvou hodin si tak vyzkoušeli například přípravu brambráků v kuchyňce, matematické hádanky a hříčky v učebně informatiky, hledání nápověd a úkolů v keramické dílně nebo střelbu na terč v tělocvičně.
Úterý a středa patřily technice. Na pomoc dorazili radioamatéři Zbyněk OK2PIN a Petr OK1VEN. Ti si pro projekt připravili provoz na stanici ukrytý ve špiónské hře s PMR vysílačkami, ARDF tradiční Hon na lišku, prohlídku trvalé technické interaktivní výstavy v IQlandii, výuku Morseovy abecedy Morse-VENovou metodou a také prohlídku technického zázemí vysílače Ještěd. Uvnitř Ještědu byli žáci v technickém zázemí dole i u parabol nad hotelem a pod anténami TV a rádia. Vše probíhalo v angličtině po malých skupinkách. O perfektní překlad s vysvětlením se postaral Zbyněk OK2PIN. Děti byly nadšené a podle diskuzí dlouho po hrách a prohlídce vysílače bylo zřejmé, že o tom přemýšlejí a stále se k tomu vracejí.
Čtvrtek a pátek byl věnován poznávání krás našeho kraje. Skupina měla možnost prohlédnout si zoologickou a botanickou zahradu v Liberci a také Sedmihorky, Hrubou Skálu, stezku Myší díru, Adamovo lože a Janovu vyhlídku. Tradiční česká turistika a vycházky zmohly nejednoho účastníka.
V pátek odpoledne už nás čekalo závěrečné rozloučení na zahradě školy. Pozvání přijali i rodiče našich žáků, kteří donesli perfektní občerstvení. Počasí nám umožnilo opékat špekáčky, tančit pod širým nebem, zahrát si fotbal, ping pong a zhodnotit celý týden. Atmosféra to byla neskutečná. Ačkoliv jsme po celý týden řešili nejedno nedorozumění plynoucí nejen z jazykových bariér, najednou jsme byli jeden perfektně sehraný tým. Při loučení ukápla nejedna slza.
Velké poděkování patří Mgr. Michaele Linkové za organizaci celého týdne a projektu samotného, vedení naší školy i obce, učitelskému sboru naší školy, radioamatérům Ing. Petru Kospachovi OK1VEN a Ing. Zbyňku Kociánovi OK2PIN, a především rodinám našich žáků, které hostily žáky z partnerských škol. Věřím, že z týdne jsme vytěžili maximum. Kromě společenské, kulturní a jazykové zkušenosti si každý z nás odnesl mnoho vědomostí a krásných zážitků. Mimo jiné jsme zažili sníh uprostřed května, prudký vítr unášející ledové krystaly odpadávající z antén vysílače Ještěd, což se třeba v Itálii, ve Španělsku ani v Portugalsku jen tak nestane. Je třeba dodat, že celý projekt Erasmus+ je financován Evropskou Unií.
Napsala: Mgr. Petra Červenková

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign