jméno:
heslo:

Aktuality

Odstranění rozvrhu z webových stránek

Vzhledem k nařízení GDPR jsme z webových stránek školy odstranili rozvrhy jednotlivých tříd. Ty jsou stále dostupné po přihlášení na elektronické žákovské knížce: zsstraz.gradebook.cz ...
Více informací

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se koná v pátek 26. 4. 2019 od 13.00 -17.00 hodin. Potřebné informace a dokumenty k vyplnění najdete v sekci zápis do 1. třídy.

PŘEDŠKOLÁK

V měsíci květnu a červnu nabízíme budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školou a s paními učitelkami formou pěti lekcí. Odpoledne v 16:00 hodin rodiče přivedou děti do školy, kde si je ...
Více informací

Platby

Prosíme rodiče, aby při platbách za kroužky, družinu, stravné a školné v MŠ dbali na uvedení správného čísla účtu a variabilního symbolu. Účet s předčíslím 20108 je určen pouze pro platby za ...
Více informací

Platba školy v přírodě

Platbu za školu v přírodě (3 190,- Kč) posílejte prosím do konce března 2019 na účet školy 0986011389/0800 s variabilním symbolem 3242019, se jménem žáka a třídou. Bližší informace ke škole v ...
Více informací

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou