Login

Školní rok 2015/2016

LVK

V týdnu od 1.2. do 5.2. se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili lyžařského kurzu, který se konal na Bedřichově. Ubytování jsem byli v Penzionu Centrum. Žáci byli rozděleni do dvou družstev na sjezdaře a běžkaře. Sněhové podmínky nám příliš nepřály a tak museli běžkaří každý den docházet pěšky na stadion v Bedřichově, odkud mohli vyrazit na svou vyjížďku. Sjezdaři využili v pondělí a v úterý sjezdovku na Malinovce přímo proti penzionu. Sníh byl však velmi nekvalitní, a proto jsme od středy dojížděli každé ráno skibusem na Severák, kde byly sněhové podmínky o poznání lepší a konečně jsme mohli opravdu lyžovat. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám se nepodařilo uskutečnit závody, na kterých bychom mohli změřit síly. I přesto se domnívám, že se nám výcvik vydařil a že i Ti žáci, kteří odjížděli na LVK jako nelyžaři, mohou říci, že sjedou bezpečně kopec, vyjedou bez obtíží vlekem, umí se pohybovat na běžkách ve stopě, umí si namazat a umýt lyže. Štěpánka Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 52    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Zlatý Ámos

2.2. jsem se já a moji tři žáci,Martinka Shonová, Anežka Urbánková a Jiří Ihnaťo, zúčastnili regionálního kola ankety Zlatý Ámos. Žáci 9. třídy mi nominaci nabídli a potom museli sehnat sto podpisů. Nevěřila jsem, že se jim to podaří, nicméně to dokázali, proto jsme byli pozváni do jednoho z regionálních kol spolu s dalšími jedenácti kolegy. Konalo se v budově Senátu ČR. Žáci museli svého pedagoga představit a svou nominaci obhájit. Musím poděkovat svému týmu, vedli si skvěle, měli připravenou prezentaci formou volného rozhovoru tří účastníků a předvedli ji výborně. Porota ocenila zvlášť to, že zvládli tak dlouhé dialogy zpaměti. Následoval krátký rozhovor mezi porotou a námi čtyřmi a potom jen čekání na výsledek.To jsme si zpříjemnili exkurzí po honosné budově Valdštejnského paláce a krátkou, skoro jarní procházkou z Malé Strany na Hradčany. Když se vrátila porota do sálu, nikdo ani nedutal. Předseda poroty a zároveň ředitel ankety Zlatý Ámos, PaedDr. Ladislav Hrzal, nám sdělil, že tentokrát měli před sebou moc těžké rozhodování, protože všichni měli velice pěkná vystoupení, což nebývá vždy. Nakonec místo tří vyhodnotili pět postupujících a dvě královny krajských kol. Já jsem bohužel nepostoupila a mrzelo mě to hlavně kvůli mým žákům, kteří byli tak báječní a dali si s přípravou takovou práci. Já za sebe jsem smutná nebyla, pro mě je tou největší odměnou to, že mám tak prima žáky, se kterými se nemusím ničeho bát, na které se mohu spolehnout a po nichž se mi bude stýskat. Mgr. Jindříška Trčálková

Harmonizák - 7.třída

Je za námi další harmonizační den. Tentokrát pro sedmáky. Ti se sešli v pátek 22.1.16 v odpoledních hodinách ve škole. Byly pro ně připraveny hry, kterými měli zjistit něco více o svých spolužácích. Společně si zahráli „bonbónky“, „elektriku ušima“, „rourovod“, „pneumatiky“, hromadně jsme povečeřeli, zalyžovali si, zjistili, že věci nejsou takové, jak vypadají na první pohled, namalovali si trička se společným znakem, za zvuků relaxační hudby tvořili z modelíny… No byla toho spousta. Věřím, že si to všichni užili a budou rádi vzpomínat na společně prožité chvíle.
Mgr. Aneta Hlubučková – organizátor akce
Mgr. Petra Červenková – ped. dohled

Obrázků: 1-5 z celkem: 23    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Recitační soutěž

V pondělí 25.1. se konalo školní kolo Recitační soutěže ve čtyřech kategoriích. Do školního kola postoupili nejlepší recitátoři škol třídních. Porotu tvořily paní učitelky českého jazyka. Všechny výkony recitátorů stály za obdiv a pochvalu poroty. Pravida soutěže však umožňují postup pouze vítěze kategorie a jednoho náhradníka.
Postupující do OK:
Kategorie 0 (1.třída): Pillmannová Natálie, Hauzner Petr (náhradník)
Kategorie I (2.+3.třída): Stejskalová Jana, Boun Sebastian (náhradník)
Kategorie II (4.+5.třída): Horan Tomáš, Hauznerová Dita (náhradník)
Kategorie III (6.+7.třída): Hauznerová Lída, Kavan Michael (náhradník)
Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční plavání

V úterý 22.12. si žáci 2. a 3. třídy užili poslední plavání loňského roku v trochu jiném duchu. Po úvodním rozplavání dostaly děti k dispozici různé plavací podložky a mohli si hodinu užít dle své fantazie. Samozřejmě nechyběla ani skluzavka, vířivka či kneipův chodník. (L. Janoušková)

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projekty ve 4.třídě

V rámci učiva přírodovědy vytvářeli žáci 4. třídy projekty na vybrané živočichy. Jejich úkolem bylo zjistit o nich co nejvíce informací, které měli zpracovat libovolným způsobem, např. pomocí výpisků a obrázků z knih nebo internetu. Cílem bylo svým vystoupením u tabule zaujmout ostatní zajímavými informacemi a na závěr pomocí hádanek ověřit pozornost posluchačů.Eva Blčáková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční procházka - 5.třída

Loučení se starým rokem
Naši „páťáci“ strávili poslední školní den v kalendářním roce 2015 vycházkou v přírodě. Akci měl pro ně připravenou pan Urbánek, který je seznámil s živočichy žijícími v našem kraji, ale i se vším, co obnáší práce myslivce či hajného. Vycházka byla dlouhá a pro některé celkem namáhavá, a tak všichni po návratu do školy uvítali teplý čaj a ochutnávku cukroví. Na závěr si děti rozdaly dárečky a popřály krásné prožití vánočních svátků. M.Kodatová

Vánoční besídka - 6.třída

Po čase jsme si zopakovali, jak spolupracovat ve skupině, domlouvat se a pomáhat si. Zahráli jsme si hry, ve kterých bylo důležité správně navigovat druhé tak, aby si neublížili, nezranili se a v pořádku se dostali do cíle. V přenášení míče na dálku šesťáci změřili síly i se sedmáky. Ti byli v souboji úspěšnější. Dopolední program jsme zakončili rozdáváním dárečků a ochutnávkou cukroví a vánočky.
Věřím, že si všichni dopoledne užili a hezky se bavili! A. Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční turnaj - vybíjená 6. + 7.třída

Ve dnech 17.a 18.12.2015 proběhl Vánoční turnaj ve vybíjené žáků 6. a 7. třídy. Protože počty žáků v jednotlivých třídách jsou rozdílné, vytvořili jsme smíšená družstva. Turnaj byl od prvního okamžiku velmi vyrovnaný a napínavý. Bylo velmi náročné v tak vypjatém prostředí udržet objektivitu a emoce na uzdě. Ale vše se podařilo, všichni bojovali do posledního dechu. Na závěr si změřili síly žáci 6. a 7. třídy. Můžeme říct, že vyhráli všichni, kdo se zúčastnili.

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční turnaj - vybíjená 4. + 5. třída

V pátek 18.12.2015 odehráli žáci 4. a 5. třídy Vánoční turnaj ve vybíjené. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný,což přispělo k bojové náladě a skvělé atmosféře. Čtvrťákům chybělo na závěr trochu štěstí, takže páťáci těsně zvítězili. Sladkou odměnu v podobě bonbónů dostali ale všichni.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční turnaj - ringo 8. + 9.třída

V pondělí 21.12.2015 se odehrál Vánoční turnaj žáků 8. a 9. třídy v ringu. Zápasy byly velmi napínavé a končily těsnou výhrou. V konečném součtu vyhrálo družstvo 9. třídy těsně o jediný bod před dvěma družstvy z 8. třídy a dalším družstvem z 9. třídy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 28    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Archív ve Stráži nad Nisou

17.12. navštívili členové redakční rady archív Stráže nad Nisou, který se nachází v budově obecního úřadu. Měli možnost zhlédnout kroniku ručně psanou i kroniky psané na počítači, dozvěděli se mnoho zajímavého o historii strážských kronik, o práci archivářky aj. Seznámili se současnou kronikářkou obce,p. Kubíkovou, i s novou paní kronikářkou, p. Zvolánkovou, která bude v této záslužné práci pokračovat od nového roku. J. Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Charitativní projekt - Jedličkův ústav v Liberci

V úterý 15.12. navštívili žáci 9. třídy Jedličkův ústav v Liberci. Díky paní Knopové a paní Krykorkové, které celou akci zorganizovaly, měli žáci možnost vidět např. Dům B sloužící pro dospělé osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, které si vyžaduje celodenní pomoc a podporu druhé osoby. Chlapci dokonce předčítali ve společenské místnosti několika obyvatelům domova z pohádkové knížky a měli možnost sledovat jejich pozitivní reakce. Potkávali jsme se také s personálem, učitelkami, učiteli, asistentkami a asistenty, viděli jsme je při práci, slyšeli jsme je mluvit o obyvatelích domu a mile nás překvapilo, že jejich chování i prostředí domova působilo spíše rodinným dojmem.
V Domě E je poskytováno skupinové nebo individuální bydlení osobám relativně soběstačným, které jim má napomoci začlenit se do běžného sociálního prostředí. Zde jsme navštívili byt jedné mladé ženy, která se právě chystala na vystoupení, a mohli jsme zde obdivovat její krásné kresby koní a jiných zvířat.
Kromě jiného jsme nahlédli do dílen, kde vyrábějí obyvatelé domova předměty z keramiky, pedigu či ovčího rouna nebo malují na hedvábí. Ostatně výrobky jsme si mohli posléze zakoupit na vánočním trhu, jenž byl spojen s kulturním programem, který zajistily některé pěvecké sbory a umělecké soubory z Liberce, ale i hudební nebo taneční skupiny z řad obyvatel Jedličkova ústavu. V tomto předvánočním čase, ve kterém n ám počasí právě nepřeje pohroužit se do vánoční nálady, v nás pobyt v Jedličkově ústavu a na trzích organizovaných ústavem myslím vyvolal ten pravý pocit vzájemné lásky a úcty a potřeby si pomáhat. J.Trčálková

Vánoční povídání se sestrou Lucií

V posledním předvánočním týdnu nám hodiny českého jazyka zpestřila svým povídáním sestra Lucie. Vyprávěla nám o Vánocích, o Betlémě, o panence Marii a Ježíškovi, o skutečném poselství vánočních svátků. Žáci se stali aktéry vlastního příběhu, společnými aktivitami vytvořili Slunce, které vydávalo paprsky, každý paprsek patřil někomu ze třídy a něco žákům přinesl. Paprsky ovšem nenesly žádné hmotné věci, ale přinášely zdraví, štěstí, lásku a jiné pro život důležité věci. Povídání bylo velmi poutavé a zpříjemnilo nám předvánoční čas a čekání na Ježíška. Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 35    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční dílny

Obrázků: 1-5 z celkem: 24    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze do Střevlíka 7. třída

V pondělí 14. 12. jsme se vydali vstříc dobrodružství v podobě ekologického programu Po stopách zvěře II. Cestu do ekocentra jsme zvládli nečekaně rychle. Ke svižnější chůzi nám stačilo, že bylo větrno a poměrně zima. Brzkým příchodem jsme mile překvapili naší lektorku Luďku. Už v 9.05 jsme seděli v kruhu a seznamovali se s náplní workshopu. Jedna z prvních aktivit byla zaměřena na určení zvířete na základě zvuku, který vydává. V mnoha případech to byl velký um. Pavlovým tajným typem, po celou dobu hry, byl králík. Škoda že králík byl mezi ukázkami až poslední. Dále nás čekala poznávačka. Na stolech se objevily různé předměty s čísly, některé byly v sáčcích a jiné v plastových krabičkách. Nejprve jsme měli určit, o jaký předmět se jedná, a následně určit zvíře, které ho vytvořilo (ve všech možných významech tohoto slova). Velký rozruch způsobilo číslo 12 (srnčí bobky) a pak ještě číslo 18 (kančí trus). To víte v lese se toho dá nalézt dost a dost. Nejvíce bodů v této soutěži získaly Mája, Verča a Štěpa, celkem 46 bodů ze 48 bodů. V průběhu všech činností nám naše lektorka Luďka pomáhala a hlavně zdůrazňovala pobytová znamení lesních zvířat. Nové znalosti jsem využili při vycházce. Za oknem vypadalo malebně - podzimní krajina zalitá slunce a tak jsme se ven dost těšili. Venku už jsme pocítili slibované ochlazení. Navštívili jsme chlívek. Pro některé z nás to bylo první setkání tváří tvář s prasetem, kozou, slepicí a ovcí. Po pečlivém očištění bot jsme se vydali dál do divočiny. V lese jsme hledali pobytová znamení lesních zvířat. Zadařilo. Hned na několika málo metrech čtverečních jsme objevili poházené igelitové pytlíky a obaly od sušenek. Dost nápadný a téměř nezničitelný pobytový znak pro nezodpovědného Homo sapiens sapiens. Podařilo se nám nalézt i pobytová znamení pro další zvířata typická pro český les. Cestou zpět jsme se aspoň trochu uvolnili a proběhli. Na závěr jsme poděkovali lektorce Luďce a vydali se na nádraží. Odtud jsme se svezli vlakem do Stráže a exkurzi zakončili teplým a dobrým jídlem ve školní jídelně. P.Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Krajské semifinále turnaje ve florbale

V pátek 11.12. se vybraní žáci z 3.,4.a 5. třídy zúčastnili krajského kola florbalového turnaje Thin blue cup v Liberci. Celkem se zde utkalo 12 nejlepších školních týmů z celého kraje. Kluci se po bojovných výkonech umístili na krásném 6. místě. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy a všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit. L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Mikulášská nadílka

4.12. uspořádali žáci 9. třídy mikulášský program pro děti z mateřské školky a žáky prvního stupně. Předem si zjistili údaje o žácích a potom nemilosrdně usvědčovali děti z hříchů. Děti před čerty a Mikulášem slibovaly, že se polepší, zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a potom už se těšily z nadílky. Všichni, andělé, čerti, Mikuláš i děti si dopoledne náramně užili. J. Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Tělesná výchova ve znamení jógy

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výlet turistického kroužku

Ve dnech 14. a 15. listopadu se vydal turistický kroužek na dvoudenní výlet do okolí Liberce. Od Veseckého rybníku jsme putovali na rozhlednu Císařský kámen na Mojžišův pramen, Sedmidomky (žil zde F. Porsche) a zpět do Vesce. Cestou nám začalo pršet, takže jsme se rádi usušili na ubytovně. Odpoledne jsme hráli společenské hry, vyprávěli si zážitky ze školy. Druhý den jsme ještě stihli vytvořit krásné obrázky enkaustickou žehličkou a pak už jsme jeli domů. Bylo to opět krásné.
Napsala M.Bestová

Aids, grogy, gemblerství

Do naší školy přijel z Prahy přednášet o AIDS a drogách Martin Hornych. O těchto problematikách děti slyšely již dříve. „Bonus“ byl v tom, že tato beseda probíhala s lektorem, který byl sám závislý na drogách a automatech. Během užívání drog se bohužel nakazil i virem HIV. Takže děti měly možnost zeptat se na pocity a zkušenosti někoho, kdo jim o této problematice nevypráví jen teoreticky, ale má je opravdu zažité. Možná někoho napadla otázka bezpečnosti. Mohu Vás uklidnit, u lektora se nemoc nerozvinula v AIDS, vzduchem se nešíří a ani podání ruky není nebezpečné.
Mgr. Aneta Hlubučková

Exkurze KVK Liberec, 4. třída

V pondělí 9. 11. 2015 se žáci 4. třídy vydali do KVK v Liberci za „Babičkou drsňačkou“. Zúčastnili se společného čtení – čtení s předvídáním. Žáci tuto metodu znali z hodin literární výchovy, a tak pro ně nebyl problém aktivně se zapojit do jednotlivých aktivit, které pro ně paní Vojáčková, pracovnice knihovny, připravila. Přečtený text žáci propojovali s vlastními zkušenostmi a prožitky. Společně se zamýšleli nad tématem stáří a úctě k němu. Podle popisu v knize žáci nakreslili spoustu pěkných „Babiček drsňaček“, které jsme si vystavili ve třídě. Zapsala: D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Florbalový turnaj, mladší žáci

V pátek 13.11. se vybraní žáci z 3., 4. a 5. třídy zúčastnili florbalového turnaje Think blue cup. Kluci odehráli celkem 3 zápasy a ve všech se jim podařilo zvítězit a to velkým rozdílem (12:2, 12:5 a 9:3). Díky tomuto úžasnému výkonu postupují do krajského kola. Moc gratulujeme!!! napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda s panem Šolcem

V pátek 13.11. se uskutečnila beseda s PhDr. Janem Šolcem, občanským aktivistou a vysokoškolským profesorem, který žákům deváté třídy vyprávěl o událostech převratných let 1948, 1968 a 1989, o tom, jak se odrazily v jeho vlastním životě, o osobnostech, se kterými se ve svém životě setkal aj. Beseda spolu se zhlédnutým dokumentem byla součástí projektu Příběhy bezpráví, do kterého je naše škola už několik let zapojena.Napsala J.Trčálková

Turnaj ve florbale 11.11.

Dne 11.11.2015 se florbalové družstvo chlapců ze 6. a 7. třídy zúčastnili turnaje v Aréně. V konkurenci čtyř dalších družstev – Gymnázium Jeronýmova, ZŠ Vrchlického, ZŠ Aloisina výšina a ZŠ Náměstí Míru – jsme se neztratili. Naopak. V prvním zápase jsme porazili favorizovanou ZŠ Vrchlického 4:1, ve druhém – prestižním zápase - ZŠ Náměstí Míru, vedenou panem učitelem Slukou (náš bývalý učitel), jsme vyhráli 5:4. Třetí soupeř už byl pro perfektně rozehrané borce jen trénink na závěrečný zápas s Gymnáziem. Aloisinu výšinu borci rozmetali 4:0. No a závěrečný zápas byl už jen třešnička na dortu. Vyhráli jsme ho 3:1. Takže postu byl náš a bez ztráty jediného zápasu!napsala M.Bestová

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hodina chemie v 8. třídě

Během hodiny chemie si osmáci vyzkoušeli vlastnost některých látek vylučovat se z roztoku ve formě krystalů. Povedlo se, a z modré skalice jim vyrostly nádherné, veliké krystaly.
napsala A.Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze do KVK Liberec - 5.třída

Ve středu 11.11. se žáci 5. třídy zúčastnili exkurze do KVK Liberec. Na žáky čekalo sestavování příběhu O Kanafáskovi podle připravených rozstříhaných obrázků. Někteří žáci příběh znali, jiní ne. Žáci pracovali ve skupinách, práce se jim velmi dařila a každá skupina vytvořila jiný příběh. 90 minut v knihovně uteklo jako voda a na vlastní prezentaci příběhů nám nestačil čas. Příběhy jsem si vzali do školy a na příští hodině slohu si příběhy představíme.
napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hodina chemie v 9. třídě

Dne 9.11.15 se žáci 9. třídy naučili poznávat organické látky, alkany. Aby si je co nejvíce "osahali, sestavovali modely methanu, ethanu, propanu, buthanu a cyklohexanu. Zároveň bylo cílem hodiny zapamatovat si, že je uhlík čtyřvazný. Věřím, že to všichni zvládli.
napsala A.Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Fit svačina - 5.třída

V rámci výuky Pracovních činností v 5. třídě jsme se po všeobecném dětském hlasování s chutí zapojili do projektu FIT svačina. Žáci se sami rozdělili do skupin, v kterých si rozdělili zodpovědnost za svačinu a pití, a následně i úkoly, kdo co má donést. Po dlouhých přípravách jsme se konečně dostali k samotné přípravě svačin. Vše proběhlo ve středu 4. 11. Se zvoněním jsme se pustili do práce. Skupiny měly jasný cíl: vše si nachystat, připravit svačiny, velmi rychle je vyfotit, svůj výtvor sníst a uklidit třídu. Jako zákusek jsme si dali domácí sušenky od Kristýnky Húskové. 45 minut uteklo jako voda, možná spíše jako domácí levandulová limonáda, kterou donesla Kája Váňová. Plné ruce práce měli nejen žáci, ale i paní asistentka Kucháriková, které patří náš velký dík. Práce na projektu pro nás ještě zdaleka neskončila. Pokračovat budeme příští týden.
Napsala: Mgr. Petra Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výstava ovoce a zeleniny ve Stráži nad Nisou - 2.třída

Ve středu 21.10. jsme s žáky druhé třídy navštívili Výstavu ovoce a zeleniny ve Stráži nad Nisou. Nejdříve jsme se dozvěděli, jak se vyrábí mošt, který jsme i ochutnali (a byl výborný). Potom jsme si prohlédli výstavu, vyzkoušeli jsme si své znalosti semen, hub a rostlin a na závěr jsme si nazdobili (a snědli) perníčky. Výstava se nám moc líbila. (L.Janoušková)

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva na Úřadu práce v Liberci

2. 11. 2015
Žáci 9. ročníku podnikli další společnou akci, která by jim měla opět pomoci k volbě povolání, respektive k výběru střední školy. Mohli zde nahlédnout do katalogů SŠ a zároveň si všichni vyplnili na PC dotazník, z jehož výsledků jim zaměstnankyně ÚP, paní Prokešová, odborně poradila, jakou cestou by měli směřovat svou profesní orientaci.
Napsala M.Kodatová

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Harmonizační pobyt 6. třída

… tak je to za námi. Harmonizační pobyt. Úspěšně jím prošli všichni zúčastnění šesťáci a věřím, že se na něm všem líbilo.
Hned po příjezdu jsme se ubytovali a vyrazili do lesa pro dřevo. Bylo nutné rozdělat oheň, abychom přivezenou večeři, buřtíky, nejedli studené. Ani po 30 minutách se klukům nepodařilo oheň rozdělat. Pravděpodobně vlivem mírně vlhkého dřeva. Proto jsme museli poprosit o pomoc odborníka, pana Mečíře – majitele penzionu. A povedlo se. Oheň se rozhořel, upekly se buřtíky a klobásky a my jsme se mohli přesunout na penzion a začít hrát hry.
Od pátečního večera do sobotního dopoledne jsme si zahráli 31 her! Tak třeba namátkou… „Místa si vymění, Sibiř, Mumie, člověk ze sáčku, Bonbónky, Lidské tělo, Tanec s balónkem, Elektrika ušima, Věci nejsou takové, jakými se zdají být, Slepí němí a beznozí, Igelit, Rourovod, Policajti a lupiči, Desky… … a mnoho dalších. Během her jsme si užili spoustu legrace a hlavně, hlavně jsme se více poznali a spřátelili a naučili jsme se pomáhat si a pracovat v týmu.
Před ukončením akce došlo i na vyhodnocení pobytu a odměny. Každý, kdo do Josefova Dolu přijel, dostal na památku medaili za účast. Pak se rozdávaly odměny v různých kategoriích: Nejuklizenější pokoj, kapitán týmu, nezištná pomoc… a opět mnoho dalších.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za napečené dobroty, medaile, poháry a sladkosti. Všechny dárky nám udělaly radost.

Děkujeme
Mgr. Aneta Hlubučková (metodik prevence, organizátorka harmonizačního pobytu,)
Ing. Eva Fričová (třídní učitelka, pedagogický dohled)

p.s. Kdyby někomu z vás chybělo nějaké oblečení, ozvěte se. Mám u sebe modré tričko s dlouhým rukávem a bílými nápisy, černé tepláky, několik párů ponožek, ručník…
napsala A.Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 53    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výstava ovoce a zeleniny

23.10. žáci 8. třídy navštívili výstavu ovoce a zeleniny v Obecním domě ve Stráži nad Nisou. Mohli si prohlédnout výpěstky nejen místních, ale i žitavských zahrádkářů, vyzkoušeli si své znalosti semen, hub a rostlin a na závěr si vlastnoručně nazdobili o docela sami snědli perníčky. (Zpracovala J. Trčálková)

Halloween

23.10. uspořádali žáci 9. třídy pro žáky prvního stupně oslavu svátku Helloween. Přestože tento svátek u nás nemá dlouholetou tradici, připravili si malí žáci pěkné masky a žáci deváté třídy zorganizovali řadu zajímavých soutěží. Nakonec děti čekalo vyhodnocení nejlepších masek a závěrečná škola makareny a taneční rej.(Zpracovala J. Trčálková)

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Sběr kaštanů

22.10.2015 se 14 žáků sešlo a společnými silami šlo sbírat kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Na celé akci je nejpozitivnější, že žáci šli ve svém volnu, v době ředitelského volna. Tímto jim já i zvířátka moc děkujeme.
Sběrači: Perlinger J., Pascan M., Zítková P., Jandáková T., Jandák J., Urbánková A., Šalda M., Ihnaťo J., Shonová M., Shon O., Štěrbová N., Grulichová M., Grulich V., Melicharová V.

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Podzimní dílničky

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Den stromů

Ve dnech 19. a 20.10.2015 se konal již 2.ročník tematického vyučování zaměřeného
na „Den stromů“. Žáci 2.stupně tvořili koláže s tématikou „Strom v životě člověka“.
Výrobním materiálem byl odpad z věcí denní spotřeby.
Výsledky:
1.místo – žákyně 7.třídy – Hauznerová, Šourková, Baierová, Koutníková
2.místo – žáci 9.třídy – Hujer, Barta, Krykorka
3.místo – žákyně 6.třídy – Rigó, Janstová, Šlechtová, Česánková
napsala M.Bestová

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Oldřichovské bučiny

21. října se 9. třída zúčastnila podzimního pobytu v přírodě. Pod vedením p. J. Urbánka jsme prošli naučnou stezku Oldřichovské bučiny, při které jsme se dozvěděli o historii lesa v Odřichově v Hájích, o původních obyvatelích, o pašerácích a lesních dělnících, jejichž osudy připomíná bezpočet pomníčků, o správci lesa p. Hausmannovi, po kterém zde mj. zůstala restaurace Hausmanka, kde jsme si pochutnali v nezapomenutelné atmosféře na báječném obědě.
napsala J.Trčálková

Educa

EDUCA – 15. 10. 2015
Devátý ročník se v plném počtu zúčastnil veletrhu škol, již léta známém pod názvem EDUCA MY JOB. Všichni zodpovědně procházeli stánky nabízející možné studium na SŠ. Většina žáků má již v devátém ročníku o volbě povolání jasno. Napsala M.Kodatová

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Prožitkové hry v přírodě 1.třída

30.9. jsme se zúčastnili exkurze do Střevlíka,kde jsme si vyzkoušeli některé smysly. Podle vůní, které nám přidělil lektor, jsme se rozdělili do skupin a pak plnili různé úkoly. Pohybovali jsme se v lese a pomáhali si ve skupinách i ve dvojicích.Napsala Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Literární soutěž

Krajská vědecká knihovna před časem vyhlásila literární soutěž na počest 100. výročí narození Jana Drdy a 70. výročí narození Jiřího Žáčka, s názvem:
JAK JE TO S KRÁLEM ANEB PÍŠEME POHÁDKY I BÁSNĚ. Úkolem bylo napsat nějakou pohádku nebo báseň.
V hodinách Českého jazyka slohu společně žáci loňské šesté a sedmé třídy psali pohádku o skřítkovi Damiánovi. Protože jsme si mysleli, že se žákům pohádka povedla, rozhodli jsme se přihlásit ji koncem školního roku 2014-2015 do soutěže. A povedlo se. Naše pohádka vyhrála první cenu! Porotcem literární soutěže byl spisovatel Marek Sekyra. Slavnostního předávání cen v knihovně se zúčastnilo několik žákyň. Míša Linková, Anička Dostálová, Lída Hauznerová, Jana Kirpalová a Kája Šourková, která také obecenstvu zahrála jednu skladbu na klávesy. Následovalo čtení krátkého úryvku z naší pohádky. Na závěr pro návštěvníky bylo připraveno malé pohoštění a slavnostní přípitek – minerálkou.
Všem moc děkuji za účast. Mgr. Aneta Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Natoč film

V úterý 6. 10. zavítali na naši školu dva milí hosté z Centra Kašpar v Liberci Jana Benešová a Jan Myšák. V tomto tandemu nám představili projet Natoč film a dej si příležitost! První část besedy byla zaměřena na citlivá společenská témata jako je generová rovnoprávnost, rasizmus, závislosti všeho ražení, transsexualita, sexismus, poruchy příjmu potravy… Žáci se zpočátku zdráhali k těmto tématům vyjadřovat. Později překvapovali svými znalostmi a překvapovali pozitivně. Druhé části besedy se ujal lektor Jan Myšák. Žáci měli možnost osahat si opravdovou kameru a práci kameramana. Stejně tak i práci s mikrofonem a vlastně celou zvukařinu. Během besedy se před tabulí postupně vystřídalo několik žáků, kteří v roli reportéra, zpovídali ostatní. Především Šimonovi se podařilo vystupovat před kamerovou velmi přirozeně. Teď nás čeká nejtěžší část projektu – zpracování filmového námětu, který posoudí odborná porota. Celou besedu nafotila Manina Pascan. Napsala: Petra Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze - stavební slohy v Liberci

9.10. se žáci 8. třídy zúčastnili historické exkurze, při níž sledovali vývoj Liberce, jak se promítl do budov jako liberecký zámek, liberecké kostely, radnice aj. J. Trčálková

Letecká záchranná služba v Liberci - 4. a 5.třída

Žáci 4. a 5. ročníku strávili téměř celý den na záchranné letecké službě v Liberci. Záchranáři jim umožnili prohlédnout si vrtulník „Kryštof“ a sanitku „Amálku“. Děti měly také příležitost vyzkoušet si, jak je náročné přenášet zraněného v nosítkách. Během naší exkurze byli záchranáři odvoláni k závažnému případu do Frýdlantu a my jsme mohli sledovat bleskový zásah celé posádky. Z této exkurze jsme si všichni odnesli mnoho zážitků.napsala M.Kodatová, D.Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hasičský záchranný sbor Liberec - 3.třída

V rámci školního preventivního programu jsme navštívili Hasičskou zbrojnici v Liberci. Prohlédli jsme si velmi zblízka výzbroj, výstroj a auta s příslušenstvím. Podívali jsme se i do místnosti, kde se přijímá nouzové volání a řeší krizové situace. Projeli jsme se i ,,pásákem", což bylo pro děti jedno z nejzajímavějšího. Po hasičské tyči se mohli projet jen ti vyvolení, hasiči. Měli jsme štěstí a viděli jsme i výcvik policejního psa, který byl cvičený na vyhledávání drog.napsala H.Langová

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Harmonizační pobyt 1. třída - 25.9.2015

25 prvňáčků se 25.9.2015 sešlo v odpoledních hodinách v prostorách prvního stupně školy. Byl tu pro ně připraven harmonizační den.
Nejprve rodiče dětem připravili pelíšky pro nocování. Hned po té byly děti odvedeny na hřiště školy a do tělocvičny, kde začaly první zahřívací hry. Na sochy, tanec s míčkem a hra s nafukovacími balónky. Protože se po fyzicky náročných hrách dostavil hlad, přesunuli jsme se do jídelny. Na děti čekal švédský stůl s mnoha dobrotami. O množství dobrůtek rozhodně svědčí i fotografie. Aby děti mohly povečeřet, musely nejprve zjistit, co jí k večeři jejich kamarád, kterého si vylosovaly. Podle toho mu musely z dobrot vytvořit a donést večeři na stůl. Vypadalo to, že všechny děti doma večeří pouze čokoládové mafiny . Zmizely z táců všechny během několika vteřin. Housky, chléb, sýr, vajíčka, šunka a rajčata zůstaly netknuty… Takže následovalo druhé kolo večeře, které muselo obsahovat housku či chléb s něčím jiným, než se sladkým .
Následovaly týmové hry. První bylo skládání puzzlí. Děti musely společně ve skupině složit obrázek. Aby to nebylo úplně jednoduché, jeden dílek puzzle byl schován někde po třídě. Každý tým, který puzzle složil, dostal odměnu. Takže každý . Pak byla pro dětičky připravena náročná týmová hra. Během ní nesměly promluvit. Vydržet to asi 20 minut bylo nemožné pro většinu z nich . Navíc měly zavázané oči a během pár minut musely bez povídání vytvořit z modelíny nějaké zvířátko.
No a zlatým hřebem celého večera byla dlouho očekávaná stezka odvahy. Se strašidly, to se rozumí. Nechyběli ani bílá paní a její věrný pes. Všechny děti trasu prošly a odnesly si spoustu dárečků. Stezka byla náročná, takže všechny děti vzápětí usnuly na připravených postýlkách od rodičů.
Vstávalo se poměrně brzy. Většina dětí se probudila už kolem půl sedmé, takže jsme měli spoustu času se převléknout a nasnídat, než přijdou rodiče.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům za balíčky a maminkám za dobroty. Jen upečených bábovek se sešlo pět . Dále děkuji za pomoc při realizaci dne, „nočním strašidlům“ paní učitelce Šárce Nováčkové paní ředitelce Jonášové, Gábině Bartošové, Lucii Mirovské, Milušce Kodatové, dětem paní učitelky Kodatové Nikole a Kristiánovi, panu Mgr. Hlubučkovi. A nesmím zapomenout na tajemné strašidlo, které se dobrovolně zapojilo do naší stezky odvahy u jídelny, aniž bych o tom věděla. Bohužel jsem neměla možnost poděkovat mu osobně, protože jako správné strašidlo někam zmizelo. . Podle mých informací šlo o manžela paní učitelky Nováčkové. Moc mu děkuji, jeho strašení bylo dokonalé!
Věřím, že si dětičky vše užily a na tento den budou dlouho vzpomínat.

Mgr. Aneta Hlubučková
metodik prevence

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda o kyberšikaně

Ve středu 22. 9. 2015 nás ve škole navštívila policistka městské policie Liberec paní Drodská. Pro žáky 6. a 7. ročníku si připravila prezentaci o kyberšikaně. V průběhu dvou vyučovacích hodin žáky seznámila se zákony České republiky, které se týkají generace digital native (=dětí, které vyrůstají v digitálním světě). Svou přednášku doplnila o spoustu příkladů kyberšikany nejen z českého prostředí.

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Chemický poplach v 8. třídě

Dne 17.9.2015 proběhl během hodiny chemie improvizovaný chemický poplach. Vysvětlili jsme si, jak se chovat při chemickém poplachu na veřejném prostranství, v budově, jak chránit majetek, zvířata a poslechli jsme si znění varovného signálu při takovéto havárii. Zároveň jsme nacvičili oblékání do ochranných pomůcek. A tohle je výsledek :-)
za 8. třídu Mgr.Aneta Hlubučková

Exkurze Lovci mamutů II - 6. třída

8.9.2015 žáci 6. třídy navštívili ekocentrum Střevlík na téma Lovci mamutů II. V 1. bloku si žáci na časové ose ukázali období pravěku a zahráli si na veledaňka. V 2. bloku stříleli lukem na maketu mamuta a rozdělali oheň. E.Fričová

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze Lovci mamutů - 5. třída

Žáci 5.třídy měli možnost si vyzkoušet život v pravěku. I přes nepřízeň počasí se jim podařilo rozdělat oheň a odnést si mamuta, kterého pak pomocí luků ulovili. M.Kodatová

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze Lovci mamutů - 4. třída

Dne 14. 9. 2015 se žáci 4. třídy vypravili do přírody v okolí ekocentra Střevlík v Oldřichově Háji. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o prehistorických zvířatech a lidech. Zahráli si hru "Na veledaňka", zastříleli si z luků na maketu mamuta a pokusili se rozdělat oheň pomocí tření dřev. D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Putování za strážci času - 3. třída

Hned na začátku školního roku jsme se vydali na společné putování za strážci času na Dračí stezku, kde si děti opět uvědomily jak je každý z naší třídy při plnění společných úkolů důležitý a když se domluvíme a pomůžeme si, tak jde vše lépe.
Zátěžovým testem bylo i počasí, které jsme nakonec s úsměvem překonali.

Návštěva KVK Liberec - 2. třída

V pátek 11.9. vyrazili žáci 2.třídy na besedu do liberecké knihovny. Děti si zde zábavnou formou procvičily abecedu, vyluštily pohádkové hádanky a nakonec si vyrobily svou vlastní písmenkovou knížku. L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výtvarná výchova ve 2. třídě

První hodinu výtvarné výchovy jsme letos spolu s žáky 2. třídy pojali netradičním způsobem. Vyrazili jsme totiž do lesa, kde žáci po skupinkách vytvářeli různé stavby z přírodnin. Někteří si také vyzkoušeli z různých přírodních materiálů vytvořit zajímavé obrazy. Cestou jsme si také připomenuli zásady bezpečnosti a chování při vycházkách po okolí školy. Dětem se jejich společné výtvory moc povedly a dopoledne si všichni užili.
L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 31    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign