Login

Školní rok 2014/2015

DDH - 4. třída, závěrečné zkoušky

Po roce pilné přípravy se čtvrťáci dočkali závěrečných zkoušek na dopravním hřišti v Liberci. Museli správně zodpovědět otázky v písemném testu a s co nejmenším počtem chyb projet tři okruhy na hřišti, nezapomenout řádně upažovat, objíždět překážku, dávat přednost, zastavit na stopce a bezpečně se vrátit na parkoviště. Odměnou získali svůj první řidičák, z kterého měli velkou radost. Napsala E.Bilčáková

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čtení nás baví

V rámci hodin čtení rozvíjeli žáci 5. třídy svou čtenářskou gramotnost metodami RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). Naučili se pracovat s myšlenkovými a pojmovými mapami, s podvojným deníkem, už znají tzv. pětilístek, četli s předvídáním, napsali dopis hlavnímu hrdinovi příběhu. Ze svých těl tvořili živé obrazy. Na závěr nám jednotlivé skupinky sehrály scénky z přečtených příběhů s využitím prvků dramatické výchovy. D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Nocování ve škole 5. třída

Na závěr roku přenocovali páťáci ve škole. Zasportovali si na čerstvém vzduchu, poseděli u ohně a zahráli si spoustu her. Viktorka nám na rozloučenou upekla dort a Verunka bábovku a koláčky. Všichni jsme si moc pochutnali. Druhý den ráno jsme odcházeli s pěknými zážitky. D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kroužek ZDRAVOTNÍK

Práci ve zdravotním kroužku nám zpestřil jeden z tatínků mladých zdravotníků, pan Hajlek. Připravil si pro nás zajímavou přednášku i s praktickými ukázkami ošetření různých poranění. Za jeho návštěvu a cenné rady moc děkujeme. D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výuka v centrech aktivit

Žáci 5. ročníku si vyzkoušeli výuku formou „center aktivit“ ze známého programu "Začít spolu". Žáci pracovali ve skupinkách a postupně se střídali v centru jazykovém, matematickém, přírodovědném a ateliéru. Vzájemně si pomáhali a plnili úkoly dle svého tempa. Každý žák byl zodpovědný za své výsledky, sdílel své zkušenosti se spolužáky, rozvíjel komunikační dovednosti. D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Páťáci čtou prvňáčkům

Žáci 5. ročníku jsou již zkušení čtenáři, a tak si pro své mladší kamarády připravili zábavné čtení, doplněné o zajímavé aktivity. Pracovalo se ve skupinkách. Žákům pátého ročníku udělujeme velkou pochvalu. K úkolu přistoupili opravdu zodpovědně, projevili samostatnost, schopnost komunikace a spolupráce. Prvňáčci tiše naslouchali a k přečteným pohádkám namalovali spoustu krásných obrázků, za které dostali sladkou odměnu. D. Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Recy-věci 2015

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
...takto vypadal nábytek na půdě...
...takto vypadal nábytek na půdě...
...naše práce...
...naše práce...
....výsledky našeho snažení...
....výsledky našeho snažení...
....výsledky našeho snažení...
....výsledky našeho snažení...
....výsledky našeho snažení...
....výsledky našeho snažení...

Rodiče sportují s dětmi - sportovní dopoledne

V sobotu 13.6. se konal již 3. ročník sportovního dopoledne pro děti a jejich rodiče. Byly sestaveny celkem 4 týmy, které se utkaly ve třech disciplínách - T-Ball, minikopaná, florbal. Počasí nám letos přálo a tak se celé sportovní dopoledne velice vydařilo. Nejúspěšnější týmy v každé disciplíně obdržely diplomy a sladkou odměnu, aby všichni členové týmu , po vyčerpávajících kláních, doplnili energii. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další sportovní setkání. Napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Dětský den

Obrázků: 1-5 z celkem: 56    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kreativní dílna III

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kreativní dílna II

Ve středu 3.6. jsem pokračovali v renovování starých věcí, chuť do práce nám nechyběla, chceme totiž vyhrát v soutěži Recy-věci.......

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výsledky soutěže - o nejlépe vyzdobenou třídu

Na základě týdenního hlasování na stránkách naší školy Vám můžeme sdělit, že nejlépe vyzdobenou a uklizenou třídou na 1. stupni jsou se stejným počtem hlasů 1. a 2. třída. Na 2. stupni jasně vyhrála 8. třída. Každou ze zmíněných tříd odměníme nějakou tou sladkostí!
Všem poctivým hlasujícím děkuje tým Strážžáku!

Exkurze LEGIOVLAK

Dne 29.5. žáci osmé navštívili výstavu Legiovlak. V úvodu si vyslechli stručné dějiny českolslovenských legionářů a potom si mohli prohlédnout repliku vlakové soupravy, která se skládá z 10 rekonstruovaných vagonů - vůz polní pošty, zdravotní, štábní, obrněný, prodejní a kovářský vůz. Výstavou provázel žáky průvodce v dobovém stejnokroji legionáře a kromě zařízení vagonů si mohli žáci prohlédnout i originální exponáty a fotografie mapující historii čs. legií.
J. Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kreativní dílna

Dne 28.5. odpoledne se konal projekt recy- věci, který spočívá v tom, že se za pomoci balakrylových barev stará nepotřebná věc změní v novou. Žáci obnovily vzhled starých židliček a lavic. Výsledky jejich práce budou zaslány i do závěrečného slosování celostátní soutěže RECY-VĚCI.(http://soutez.balakryl.cz/) J. Trčálková a P. Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

KVK Liberec - 3. třída - František Nepil a my

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda s kronikářkou p.Kubíkovou

Dne 15.5. navštívili žáci 9. třídy místní kronikářku p. Kubíkovou, seznámili se s historií vedení kroniky Habendorfu a později Stráže nad Nisou a měli možnost do kronik přímo nahlédnout. napsala J.Trčálková

Objev svůj rytmus

V rámci hudebního programu Objev svůj rytmus, si žáci vyzkoušeli hru na netradiční perkusní nástroje. Každý žák se stal součástí hudebního tělesa, ve kterém hrál na zapůjčený perkusní nástroj. Hra na nástroje se žákům dařila výborně.

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze Praha - Muzeum Policie ČR, Protidrogová centrála

Dne 14.5.15 jsme se my, žáci 9. třídy vydali do Prahy do policejního muzea a na přednášku o drogách s vyšetřovatelem z Národní protidrogové centrály. Cesta byla zábavná a zajímavá. Po výstupu z metra jsme šli přes Nuselský most. Poté jsme došli do policejního muzea a pan Vaněček nám udělala zajímavou přednášku o drogách. Směli jsme se i zeptat na několik otázek. Pan Vaněček byl milý a na vše nám odpověděl. V Praze se nám líbilo, tuto exkurzi doporučujeme :-). Napsala Pavlína Pomezná, Eliška Korfová

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda s panem starostou obce Stráž nad Nisou

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět měli žáci 4. a 5. třídy možnost seznámit se s chodem naší obce při besedě se starostou. O velkém zájmu žáků svědčí množství dotazů, kterými pana starostu zahrnuli. napsala E.Bilčáková

Dopoledne ve SVP Čáp - 6. třída

Ve čtvrtek 7. 5. jsme se za krásného počasí vydali do Čápa, střediska výchovné péče. Cestu jsme zvolili namáhavou. Nejprve jsme jeli autobusem na Šaldovo náměstí. Pak jsme pokračovali pěškobusem na přehradu, kde jsme si užili svačinu v trávě. Mnohé více než svačina zajímali pampelišky, brouci a dokonce i i z klacku vyrobený prut na ryby. Po namáhavém stoupání na Králův Háj a troše bloudění jsme konečně dorazili do Čápa. Tam už na nás čekali lektoři Vendy a Honza. Po úvodním kolečku představení jsme se pustili do slibovaných her, které nám mají pomoci se zlepšit v komunikaci, vzájemném respektu a třeba i objevit nové přátele. Nejdéle jsme hráli hru s názvem Řeka. To víte, dostat se přes řeku plnou krokodýlů není sranda. Při prvním pokusu jsme neuspěli. Napodruhé už to šlo o poznání lépe. Musíme ještě trénovat a máme co dohánět. Krokodýli měli navrch. Dvě hodiny utekly jako voda a my už se zase připravovali k odchodu. Cestou domů jsme hráli na schovku, stihli jsme sníst zmrzlinu a hlavně si povídali o tom, koho snědl krokodýl, kdo zůstal sám na kameni bez pomoci a co příště dělat a nedělat. Už teď se těšíme na příští setkání! napsala P.Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čarodějnický rej

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lomnické jaro

Žákyně kroužku Moderní tance se pod vedením Lenky Michálkové zúčastnili festivalu Lomnické hudební jaro.
Choreografie našich nejmenších Zelenáči se stala vítězem festivalu.
Choreografie starších dětí Až já budu velká.. získala lomnickou notičku za nejpočetnější formaci.

Tanečnice - Kupková, Miškovská Kačka, Miškovská Krista, Kujanová, Vaverová, Křížová, Pechalová, Šrámková, Knapová Denisa a Lucie, Vélová, Hausnerová, Drazinská, Tichá, Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výuka na DDH

Ve čtvrtek 28.4. navštívili čtvrťáci v tomto školním roce již podruhé dopravní hřiště v Liberci. Nejdříve si své znalosti ověřili při řešení křižovatek v učebně, poté i prakticky na ploše dopravního hřiště. Napsala E.Bilčáková

Exkurze do Divizny - Berevný svět zvířátek - 3. třída

23.4.se žáci 3. třídy zúčastnili exkurze, ne které se seznámili s významem zabarvení zvířat - ochranného, výstražného i velmi nápadného. Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ovoce do škol

V rámci projektu Ovoce do škol každá třída 1. stupně obdržela koš plný ovoce i zeleniny. Běžné i méně známe druhy. Žáci se, v rámci hodin prvouky či přírodovědy, zeleninu i ovoce snažili prozkoumat všemi smysly. Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Krajské finále ve vybíjené

Ve středu 22.4. jsme se s vybranými žáky 4. a 5. tříd zúčastnili finále turnaje ve vybíjené. Na turnaji se sešlo 6 nejlepších týmů z libereckého okresu. Kluci hráli výborně a chvíli to vypadalo, že zde nenajdou přemožitele, pak ale přišlo kraťoučké zaváhání, díky kterému kluci zápas po velkém boji v prodloužení prohráli. Nakonec si z turnaje odvezli krásné třetí místo. Děkujeme za skvělý výkon a gratulujeme! L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda o Karlu Čapkovi

Dne 27.4. se žáci 8. a 9. tídy zúčastnili besedy o spisovateli Karlu Čapkovi, kde se dozvěděli mnoho zajímavého ze života a díla K. Čapka, o jeho pěkném vztahu s rodiči a sourozenci, o setkáních se zajímavými osobnostmi našeho kulturního i politického života, o díle, kterým oslavoval obyčejného člověka a bojoval proti válce, o jeho novinářské práci a v neposlední adě o jeho manželce Olze Scheinpflugové. Zpracovala J. Trčálková

Ukliďme Česko

V sobotu 18.4.2015 se naši žáci a další dobrovolníci z řad rodičů a dospělých zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Akce se zúčastnilo 15 ochotných lidí. Podařilo se nám uklidit okolí nádraží, kde se našly různé poklady. Potom jsme se přesunuli na náměstí. Všichni doufáme, že uklizená Stráž nám vydrží co nejdéle. M.Bestová

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Pracovní činnosti v 5. třídě

V rámci pracovních činností si žáci 4. a 5 třídy vyzkoušeli přípravu jednoduchých pokrmů. Pochutnali si na zeleninových salátech, pomazánkách a ovocných dortech. D.Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vybíjená 31.3.2015

V úterý 31.3. se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené. Klukům se podařilo všechny zápasy vyhrát a obsadili tak krásné 1. místo s postupem do finálového turnaje. Moc gratulujeme a budeme držet palce ve finále! L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 26    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Velikonoční dílničky

Obrázků: 1-5 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Turnaj ve florbalu - 24.3.2015

V úterý 24.3. se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili krajského kola florbalového turnaje. Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Barvířská, ZŠ Ještědská a ZŠ Frýdlant. I přes velkou snahu kluci všechny zápasy prohráli a do posledního finálového kola nepostupují. napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva knihovny 1. třída

Ve čtvrtek 19.3. žáci první třídy poprvé vyrazili na besedu do liberecké knihovny. Beseda byla o Velikonocích. Moc jsme si to užili a dozvěděli se spoustu nových zajímavých informací o těchto krásných jarních svátcích. L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Preventivní program - 8.třída

24.3. se žáci osmé třídy zúčastnili preventivního programu „Klima třídy“ ve Středisku výchovné péče Čáp na Králově Háji. Prostřednictvím zážitkových her se měli žáci sblížit a lépe se poznat, a přestože se většina zná již od první třídy, získal každý o druhém informace, které byly pro většinu nové, a společně prožité chvilky napětí a nenucené komunikace vedly mj. ke sblížení se spolužáky, kteří do třídy přibyli v průběhu posledních dvou let. Napsala J.Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kraslice do košíčku - 2. třída

Před Velikonocemi děti začaly sbírat "Kraslice do košíčku".
Každý den mohou získat za pěknou práci a chování ve škole jednu kraslici, kterou si do košíčku nalepí. Celou nadílku si na svátky odnesou domů. A jak je vidět, ne každý košíček je plný.
Napsala H.Langová

Loučení se zimou

Pátý pátek jsme vynášeli Moranu, tedy zimu a plískanice. Tak doufáme, že se nám to povedlo a bude se již oteplovat, abychom mohli chodit častěji ven i o přestávkách. Cestou jsme pozorovali i částečné zatmění slunce přes sklíčko ze svářecké helmy.
Napsala H.Langová

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

České zvyky a tradice

Na třetí masopustní pátek si děti přinesly kapesníčky, namalovaly nosíky a naštěstí jen hrály rýmu a kýchání.

Čtvrtý pátek jsme se "družili" a kamarádům nabídli dobroty. Někteří nás opravdu POHOSTILI VELKOLEPĚ, Děkujeme!!!
Napsala H.Langová

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Spaní žáků 4. třídy ve škole

V pátek 13. 3. žáci 4. třídy podnikli se svojí třídní učitelkou a paní učitelkou Lexovou "Spaní ve škole." Zahráli si spoustu zajímavých her, vytvořili velmi hezká, zajímavá trička a opravdu jsou PRIMA PARTA.
Miluše Kodatová

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

"Sedmáci" vaří

Při hodině pracovních činností se žáci předvedli se svým kuchařským uměním, vařili staročeské špecle se špekem, bramboráky, pekli muffiny nebo si vyrobili výborný nepečený dort.Napsala J.Trčálková

Keramická sobota 7.3.2015

7.3. proběhla Keramická sobota, akce byla zorganizována pro žáky 3. třídy a jejich rodiče.
Stavitelé hradů se činili a jejich stavby se stávaly stále nedobytnějšími. Perníkové chaloupky by určitě nalákaly Jeníčka a Mařenku. Na okrasné květináče byla také radost pohledět.
Napasala Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

TechUp - dívky

11. 3. 2015 se dívky 8. a 9. tříd zúčastnily projektu TECH UP na SPŠS v Liberci. Ve škole dívky absolvovaly 3 bloky. V prvním bloku dívky pracovaly s půdorysem školy a dle indicií, které nacházely v každém patře školy, hledaly poklad. V druhém bloku vyráběly věž s vyhlídkovou plošinou. Úkolem bylo postavit ze špejlí co nejvyšší věž, která udrží plochou destičku po dobu alespoň 15 sekund. Vítězem se stala skupina ve složení M. Shonová, A. Urbánková, N. Štěrbová. Ve třetím bloku v aplikaci Google Earth si dívky zkoušely udělat trasu, profil terénu nebo přenášet souřadnice GPS. Napsala E.Fričová

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Zdravé zoubky

Ve čtvrtek 26.2. se žáci 1. třídy v rámci vyučovacího předmětu Prvouka zúčastnili projektu Veselé zoubky. Děti se dozvěděly spoustu informací – např. jak se správně starat o zoubky, jak často navštěvovat zubního lékaře a jak se při jeho preventivní prohlídce správně chovat, jaký zubní kartáček mají používat i jak často ho měnit za nový. Také jsme si ukázali, jak vzniká zubní kaz. Pustili jsme si pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, vyzkoušeli jsme si různé úkoly na interaktivní tabuli a nakonec jsme si rozdali preventivní balíčky, které v rámci projektu dětem věnovala společnost DM.Napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Badatelské dopoledne

V neděli 1.3.2015 proběhlo ve škole badatelské dopoledne. Žáci z různých tříd se seznámili s mikroskopem. Měli k dispozici 50 vzorků z rostlinné a živočišné říše, které zkoumali. Pak si vyzkoušeli práci s digitálním mikroskopem, která je velmi zaujala. Na závěr si sejmuli otisky prstů a přesvědčili se, že každý otisk je unikátní.
Doufám, že si z tohoto dopoledne odnesli nové zajímavé informace.
Napsala M.Bestová

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Turnaj ve florbalu - Chrastava 25.2.2015

Ve středu 25.2. se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili okresního kola florbalového turnaje základních škol v Chrastavě.Celkem jsme hráli 3 zápasy – proti TGM Hrádek, Chrastavě a Lidické Hrádek. Všechny zápasy se klukům podařilo vyhrát a postupují do krajského kola. Moc gratulujeme!!! Napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Masopust

Již jsme si vyzkoušeli "odložení pestrých oblečků - černý pátek". Pro děti nebyl problém najít ve svém šatníku nějaké černé tričko a některá děvčata přišla dokonce i v slavnostních krásných černých šatičkách.
Na další, "pražný pátek" se žáci velmi těšili !! Představa popcornu jako svačiny jim rozzářila očka. Někteří si přinesli svůj balíček se sýrovou nebo sýrovošunkovou příchutí, ale většina si pochutnávala na "školním" popcornu a HLAVNĚ NA VELKÉM DARU slaného i sladkého popcornu od pana Vrabce, čímž mu ještě jednou velmi děkujeme.
Napsala H.Langová

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vyhlášení výsledků školního kola recitační soutěže

V pondělí 16.2. se konalo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 29 žáků ve čtyřech kategoriích.
Kategorie 0 (1. třída):
1. místo: Žampa Petr - postup do OK
2. místo: Stejskalová Jana - náhradnice
3. místo: Horanová Karolína
Kategorie 1 (2. + 3. třída):
1. místo: Hauznerová Dita - postup do OK
2. místo: Benešová Natálie - náhradnice
3. místo: Klimešová Anna
Kategorie 2 (4. + 5. třída):
1. místo: Urbánková Veronika - postup do OK
2. místo: Horan Tomáš - náhradník
3. místo: Budaiová Anna
Kategorie 3 (6. + 7. třída):
1. místo: Hauznerová Lída - postup do OK
2. místo: Koutníková Štěpánka
3. místo: Šourková Karolína
Kategorie 4 (8.+ 9. třída):
1. místo: Urbánková Anežka - postup do OK
napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Facebookový den

V pátek 20. 2. 2015 proběhl na naší škole projektový den pod názvem Facebook ve škole. Ano, je tomu tak. Facebook, v současnosti asi jedna z nejpoužívanější sociálních sítí, pronikl už i na naši školu. Konkrétně do 5. třídy a do všech tříd 2. stupně. Ještě že někteří žáci ještě odolávají. Vše odstartovalo v 8 hodin ráno. Na bílém tričku si žáci vyrobili svůj „status“ tedy myšlenku dne, s kterou se chtěli pochlubit. Bez nápisů zůstali ti, kteří nemají aktivní profil na sociální síti. Již během dopoledne se ukázalo, že někteří kreativci se za svá díla stydí. V žádném případě si tričko nesměli sundat a tak využívali různých fint. Někdo se jednoduše neodlepil od opěradla židle. Dívky zakrývaly hrubky pod záplavou vlasů. Další se ve vytopené budově pekli v mikině nebo bundě. Projekt vyvrcholil prezentací „statusů“ na tričkách před třídou. Každý zdůvodnil, co a proč si zvolil. Zhlédnutí videa, společná práce a závěrečná diskuze byly už pomyslnou třešničkou na dortu. Pevně věřím, že každý si uvědomil zrádnost i facebookového světa. Napsala Mgr. Petra Červenková

Radovánky na sněhu

Sněžní architekti pečlivě upravují svá nedobytná opevnění. Za chvíli totiž začne koulování.
Napsala Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 16.2. se konalo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 29 žáků ve čtyřech kategoriích.
Kategorie 0 (1. třída):
1. místo: Žampa Petr - postup do OK
2. místo: Stejskalová Jana - náhradnice
3. místo: Horanová Karolína
Kategorie 1 (2. + 3. třída):
1. místo: Hauznerová Dita - postup do OK
2. místo: Benešová Natálie - náhradnice
3. místo: Klimešová Anna
Kategorie 2 (4. + 5. třída):
1. místo: Urbánková Veronika - postup do OK
2. místo: Horan Tomáš - náhradník
3. místo: Budaiová Anna
Kategorie 3 (6. + 7. třída):
1. místo: Hauznerová Lída - postup do OK
2. místo: Koutníková Štěpánka
3. místo: Šourková Karolína
Kategorie 4 (8.+ 9. třída):
1. místo: Urbánková Anežka - postup do OK
Napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 26    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Karneval 10.2. a 11.2. 2015

Žáci 9 třídy připravili pro děti 1.stupně karneval s 15-ti stanovišti, kde děti plnily různé zábavné úkoly. Potom následovala promenáda v maskách po jednotlivých třídách, pří které se hodnotily nejhezčí, nejoriginálnější karnevalové masky. Za každou třídu se oceňovalo 1.-3.místo.
Vítězové:
1.třída: 1. místo: E. Forejtová 2. místo: E. Valentová 3. místo: J. Široká
2. třída: 1. místo: K. Húsková 2. místo: L. Křížová 3. místo: A. Vrabec
3. třída: 1. místo: D. Hauznerová 2. místo: L. Havelková 3. místo: M. Doušová
4. třída: 1. místo: K. Hausnerová, M. Drazinská 2. místo: D. Pikula 3. místo: J. Vlach
5. třída: 1. místo: O. Shon 2. místo: N. Hlubučková 3. místo: L. Knapová

Obrázků: 1-5 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze v Krajské vědecké knihovně Liberec

(exkurze dne 21.1.2015)
"Čteme spolu" žáci 4.třídy prožili hodinu čtení v knihovně, kde si společně četli z knihy "Výbuch bude v šest" spisovatelky Aleny Vostré. Knihu si žáci celé třídy z knihovny vypůjčili do školy. A nyní na hodinách čtení čteme tuto knihu jako mimočítankovou četbu. Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze v Krajské vědecké knihovně Liberec

Řeč novinových titulků (exkurze dne 27.1.2015)
Žáci šestého ročníku měli možnost si vyzkoušet stát se novináři. Tvořili texty bulvárního i seriózního tisku. Velice dobře rozpoznávali vyjadřovací prostředky, titulky a další upoutávky některých senzacechtivých tiskovin. M.Kodatová

Zápis do 1. třídy

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze do Divizny - 1. třída

Poslední den školy před vánočními prázdninami jsme se s prvňáčkami vypravili do ekocentra Divizna v Liberci, na program Živly, které hudbou zní. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o vodě, ohni, půdě a větru . Spoustu věcí jsme si mohli sami vyzkoušet nebo ztvárnit pomocí hudby. Program se nám moc líbil. L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční zpívání v kostele sv.Kateřiny

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční turnaj ve vybíjené

16.12.2014 se konal tradiční vánoční turnaj žáků 5.,6. a 7.třídy ve vybíjené. Letos byl turnaj velmi vyrovnaný. Na 1. místě se umístili žáci 6. třídy a další tři místa obsadily 7. třída a dvě družstva z 5. třídy. Doufáme, že příští ročník se odehraje se stejným zápalem. Napsala M.Bestová

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze ve Střevlíku 8.třída

15.12. 2014 se žáci 8. třídy zúčastnili programu Kouzlo Vánoc v ekologickém středisku Střevlík. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o vánočních symbolech, tradicích aj., kromě toho si vyrobili vlastní mýdlo z glycerinu, svíčku z včelího vosku nebo okenní vitrážku. Napsala J.Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze ve Střevlíku 1. a 2. třída

Ve středu 10.12. vyrazili žáci 1. a 2.třídy do ekocentra Střevlík v Oldřichově v Hájích na pořad Kouzla Vánoc. Hned ráno nás přivítalo vánoční počasí – poprvé v tomto roce pořádně sněžilo. Při programu se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, vyrobily si mýdlo a svíčku a kromě tvoření si zahrály i pohybovou hru na rozvoj vzájemné spolupráce. Na závěr si děti samy vytvořily zdravé vánoční cukroví , které si také snědly. Exkurze se nám moc líbila. Napsala Lenka Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze do IQ landie

Dne 11.12. navštívili žáci 5. třídy v rámci učiva přírodovědy Člověk a vesmír Planetárium v IQ Landii v Liberci. V polohovatelných sedadlech nejdříve zhlédli komentovanou projekci hvězdné oblohy, dále následoval film Vesmír na dosah ruky o vzniku Země a dalších planet naší Galaxie. Většina žáků zde byla poprvé a podle prvních dojmů prý určitě ne naposled.Napsala E.Bilčáková

Adventní dílničky

9.12.2014 se konaly již tradiční předvánoční Adventní dílničky aneb tvoření rodičů s dětmi. Paní učitelky pro rodiče a děti připravily několik stanovišť, na kterých si děti s rodiči mohly vyrobit výrobek s vánoční tematikou. Na závěr tohoto setkání vystoupily dívky z Moderních tanců pod vedení Lenky Michálkové, děti z kroužku flétniček pod vedením Lenky Janouškové zahrály na flétny a na konec se vestibulem školy rozezněly vánoční písničky, které celé předvánoční setkání zakončily. Napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 35    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vystoupení Moderních tanců

První adventní neděli 30. 11. jsme se zúčastnili taneční soutěže jednotlivců a duet v Hrádku nad Nisou. Na tuto soutěž jsme trénovali společně s Deniskou a Lůcou Knapovou a Kristou a Kačkou Miškovskou. První duo tvořily Kačka a Deniska, které si vytančily 3. místo, za které získaly diplom, medaili, karamelovou čokoládu a flash disk. Krista s Luckou ve velké konkurenci obsadily také třetí místo. Tréma byla na holkách znát, ale na výkonu to neubralo..... Napsala L:Michálková

Cesta proti násilí

Žáci naší školy absolvovali opět v rámci prevence sociálně patologických jevů III.díl programu CESTA PROTI NÁSILÍ s Mgr. Irenou Kubíkovou. Program byl zaměřen hlavně na skupinovou komunikaci a spolupráci, podporu rozvoje všech smyslu a prožitky. Na fotografiích je jistě patrné, že si to děti, ale i jejich třídní vyučující, užili. Napsala H.Langová

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čert a Mikuláš v naší škole

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vlastivěda ve 4. ročníku

Výuka vlastivědy a hudební výchovy ve 4. ročníku
Žáky, v rámci výuky o Karlu IV., navštívil sám pan král Karel IV. Žáci rytmizačními činnostmi předvedli pravou středověkou tržnici. Napsala M.Kodatová

Střevlík 4. třída

Dne 2. 12. se žáci 4. ročníku zúčastnili exkurze v EKOCENTRU Střevlík. Celý program se odvíjel ve vánoční atmosféře. Žáci si povídali o vánočních zvycích a tradicích, měli možnost si vyrobit svou svíčku, mýdlo či vánoční přání. Kromě uvedených tvůrčích aktivit měli možnost si zahrát i pohybové hry. Program zakončili návštěvou u zvířátek a ochutnávkou moštu. Napsala M. Kodatová

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

TechUp - dívky

3.12.2014 se dívky 8. a 9. třídy zúčastnily projektu TECH UP na SPŠS v Liberci. Od naší školy je odvezl mikrobus přímo do SPŠS. Ve škole dívky absolvovaly 2 bloky. V prvním bloku si navrhovaly v programu ARCON 5 vlastní dům. Ve druhém bloku vyráběly model mostu ze špejlí. Pracovaly ve skupinkách po třech. Pro konstrukci mostu byly dvě podmínky – aby byl most ekonomický, s co největší nosností. Potom se prováděla zátěžová zkouška, kdy dívky pokládaly na svůj most kovové cihličky. Vítězem se stala skupina ve složení E.Paidarová, D.Herčíková a S. Tvrzníková s mostem o hmotnosti 46g (hmotnost cihliček 2,85kg). Jejich most unesl 61,91 x větší hmotnost než sám vážil. Zpět do školy nás opět přivezl mikrobus. Napsala E. Fričová

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Turnaj ve florbale

27.11. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola celostátní florbalové soutěže Think blue cup v Chrastavě. Společně změřili síly spolu s dalšími čtyřmi soupeři. Dva zápasy se chlapcům podařilo vyhrát , dva po urputném boji prohráli a obsadili krásné 3. místo. Do krajského kola postoupili žáci ze ZŠ Habartice, kterým k úspěchu gratulujeme.

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Cesta proti násilí

V úterý 25.11. jsme se zúčastnili preventivního programu Cesta proti násilí. Děti si vyzkoušely spoustu her , při kterých si uvědomily, jak je důležité mezi sebou spolupracovat a pomáhat si. Na závěr si pak společně zahrály divadlo o zvířátkách, která se ztratila v lese.

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva knihovny 1. třída

Poslední týden v listopadu čekala na žáky první třídy důležitá událost – dostali své první Slabikáře. A protože se z nás pomalu, ale jistě stávají čtenáři, tak jsme při té příležitosti navštívili naši knihovnu ve Stráži nad Nisou. Paní Šmídová nejprve žáky provedla, pak si společně prohlédli krásné knížky a nakonec jsme si přečetli ukázku z knihy O pejskovi a kočičce – Jak pejsek a kočička pekli dort. Moc se nám to líbilo a už se těšíme, až přijdeme příště a už si sami půjčíme a přečteme nějakou knihu. Ale do té doby nás čeká ještě spousta práce… (L.Janoušková)

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ukázková hodina baseballu

V pátek 14.11. nám přišel do školy předvést hráč libereckých Patriotů Tomáš Ševčík, jak se dá s dětmi ve škole hrát Baseball (T-ball). Děti seznámil se základními pravidly a každý měl možnost si odpálit ze stativu a oběhnout mety. Dětem se hodina moc líbila. Napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Divadelní představení

Ve středu 5.11. jsme společně s druhou třídou jeli do Naivního divadla na pantomimické představení Popelnice. Moc se nám to všem líbilo a někteří z nás měli to štěstí a mohli si vyzkoušet, jaké to je, zahrát si přímo na pódiu spolu s hlavním představitelem. Už se těšíme na další představení tohoto komika. Napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda se spisovatelem

Ve čtvrtek 6.11. nám přijel autor knihy Kapřík Metlík Jan Opatřil představit tři díly své knihy Kapřík Metlík. Dětem z každého dílu přečetl malou ukázku a nastínil, o čem se v knize dočteme. Dětem se čtení líbilo a některé z nich si možná i knihu samy přečtou…

Prvňáčci

Při nácviku nového písmenka I,i se naše třída proměnila na celý den v indiány.

Barevné pátky

Zatím u nás ve škole proběhly dva barevné pátky. ORANŽOVÝ a ZELENÝ. Všichni "barevní" si o velké přestávce užili zábavu s florbalkou, nebo skákáním v pytli a dostali "dobrotu do barvy". Každý, kdo se svým oblečením a doplňkem zapojí, přidá své třídě body. Tak neváhejte a oblékejte se příští pátek celí do ČERVENÉ a naposledy do ŽLUTÉ ať to té Vaší třídě pomůžete vyhrát!!!! Napsala H.Langová

Obrázků: 1-5 z celkem: 28    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kroužky školy

Obrázků: 1-5 z celkem: 42    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Gumičkování a korálkování
Gumičkování a korálkování
Gumičkování a korálkování
Gumičkování a korálkování
Gumičkování a korálkování
Gumičkování a korálkování
Počítačová grafika
Počítačová grafika
Počítačová grafika
Počítačová grafika

TechUp

Ve středu chlapci 8. a 9. třídy byli na další části projektu TechUp. Tentokrát se seznamovali s oborem Autotronik a se základy CAD. Naučili se pájet a navrhovat stavby na počítači. Chlapcům se program opět velmi líbil. Napsala M.Bestová

Obrázků: 1-5 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Turnaj ve florbale

V úterý 11.11.2014 se výběr chlapců ze 6. a 7.třídy zúčastnil turnaje ve florbalu na ZŠ U školy.Konkurence byla veliká, ale kluci svedli boj o 3. místo, které nakonec uhájili. Napsala M:Bestová.

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Střevlík 7. třída

4.11.2014 se 7.třída zúčastnila výukového programu „Po stopách lesní zvěře“ v ekologickém středisku Střevlik v Oldřichově v Hájích. Dozvěděli se o pobytových stopách naší lesní zvěře, seznámili se se stopami, které mohou vidět v lese. Závěrem byli navštívit místní farmu.

Plavání

Plavání si druháci i třeťáci velmi užívají. Po tréninku děti relaxují, nebo si zaskotačí na skokanském můstku.....

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Noční škola

5. 11. se konala akce s názvem Noční škola. Proč noční?? Dveře školy se otevřeli v 18:00, kdy už venku byla úplná tma. Škola byla osvětlená pomocí svíček a baterek, které byly povinnou výbavou každého návštěvníka.
Akce se zúčastnilo odhadem 60 žáků, pro které bylo připraveno celkem 10 stanovišť. Aktivity na jednotlivých stanovištích měly dětem přiblížit americký svátek Halloween. Nejstrašidelnější aktivitou bylo prolézání pavučinou v tmavé šatně k velkému pavoukovi, který střežil krabičku plnou bonbonů, místností se navíc rozléhaly strašidelné zvuky. Mezi aktivitami se objevovaly i typické halloweenské zvyky – TRICK OR TREAT, dýňový bowling a bobbing for apples (lov jablek). Účastník, který splnil všech 10 aktivit, byl odměněn diplomem a podomácku pečeným pamlskem. napsala L. Michálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výstava ovoce a zeleniny 3.třída

Obrázků: 1-5 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výstava ovoce a zeleniny 1.řída

V pátek 31.10. jsme navštívili Výstavu ovoce a zaleniny ve Stráži nad Nisou. Společně jsme si prohlédli vystavené exponáty a práce dětí z různých základních a mateřských škol. Děti si poté vyzkoušely své znalosti pomocí kvízu na poznávání různých bylinek a obilovin a ozdobily si perníčky. Nakonec jsme se podívali do moštárny, kde jsme se dozvěděli, jak se z jablíček vyrábí mošt, který jsme mohli i ochutnat (a byl opravdu výborný). Výstava se nám moc líbila, protože jsme si mohli na vlastní oči prohlédnout zeleninu a ovoce, o kterých se učíme v hodinách Prvouky a navíc jsme se dozvěděli mnoho nových zajímavých věcí. L. Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Svět kolem nás

Dne 24.10. 2014 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili přednášky „Svět kolem nás“. Měla téma Mexiko. Šlo o celostátní vzdělávací projekt, který našim žákům přiblížil život, zvyky, faunu a flóru, ale také historii Mexičanů. Mexiko je skutečně temperamentní a žhavou zemí. Žáci viděli vysoké hory, majestátné sopky, vyprahlé písečné pouště, zelené deštné pralesy i písečné pláže. Nedílnou součástí prezentace byla historie a kultura Aztéků a Mayů. Cílem projektu bylo obohacení teoretických znalostí žáků praktickými zkušenostmi cestovatele a kameramana Jana Lejska.Napsala A.Hlubučková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Podzimní dílničky

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Educa a exkurze na Úřadu práce v Liberci

Žáci 9. ročníku se 17.10.2014 zúčastnili tzv. burzy školy "Educa Myjob" v liberecké Tipsport aréně. Ve středu 22.10. exkurze na Úřadu práce v Liberci. Obě exkurze byly zorganizovány za účelem výběru střední školy, učiliště a následně pak uplatnění na trhu práce. Na Educe se žáci pohybovali mezi stánky škol nabízejícími studium po ukončení povinné školní docházky. Zájem žáků o studium byl veliký, žáci si sami zjišťovali informace potřebné ke studiu na střední škole. Pokud si s něčím nevěděli rady, obrátili se na výchovnou poradkyni, která je na akci doprovázela. Na závěr akce žáci na lísteček napsali, které školy je zaujaly .Exkurze na ÚP v Liberci byla zaměřená na studium na střední škole. Žáci se dozvěděli mnoho informací, které pro ně vyplývají ze zákona a zároveň měli možnost absolvovat počítačový test. Na základě výsledku pak p. Prokešová z ÚP s mnohými konzultovala možné profesní zaměření. Napsala M. Kodatová

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Den stromů - výsledky projektu

1.místo
1.místo
2.místo
2.místo
3.místo
3.místo

Den stromů

20.11. si žáci 2. stupně připomněli společným projektem Den stromů. Svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Vznikl v USA, ve státu Nebraska, Žáci pracovali ve skupinách. Z nasbíraných, usušených a vylisovaných listů vytvářeli obrazy na téma Příroda. Z velkého množství výtvorů vybrala porota tři nejlepší obrazy. Vybrat pouze tři bylo velmi těžké, neboť všechny obrazy měly nápad a originalitu. Jak se žákům práce dařila, posuďte sami. Napsala Š:Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 29    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Workshop

Dne 23.10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili zážitkového workshopu na téma Finanční gramotnost pod vedením lektorů pražské pobočky organizace Člověk v tísni. V rámci workshopu měli žáci možnost si zážitkovou formou vyzkoušet hospodaření s penězi a prodiskutovat témata týkající se půjček, šetření a hospodaření. Napsala J.Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Divadelní učebnice

Ve středu 15.10. se žáci 7.- 9. třídy zúčastnili divadelního představení Divadelní učebnice. Šlo o soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů, mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost, formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké dvojice, Víta Troníčka a Michala Moravce z Divadélka pro školy z Hradce Králové
Prvorepublikovou atmosféru připomněl úryvkek ze hry "Don Juan & comp." z repertoáru Osvobozeného divadla J.Voskovce a J.Wericha.
Předválečnou dramatickou atmosféru naopak představoval dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka "Válka s mloky"
Divadelní scénu padesátých a šedesátých let 20. století reprezentovala tzv. "divadla malých forem", divadlo Semafor a kabaretní scénka J. Suchého a J. Šlitra.
Sedmdesátá léta představoval legendární muzikál brněnského divadla Husa na provázku "Balada pro Banditu" .
Divadelní učebnice vrcholila ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry "Vyšetřování ztráty třídní knihy". Napsala J.Trčálková

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

TechUp

V pondělí 13.10. se chlapci 8.a 9.třídy zúčastnili první části projektu Tech Up. Jedna skupina se seznámila s oborem strojní mechanik a druhá s prací s číslicově řízenými stroji. Napsala M.Bestová

Projektové dopoledne - stromy a jejich plody

7. 10. projekt – stromy a keře: Z některých jsou již znalci, někomu to ale dalo práci.Napsal Š:Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Drakiáda

6. 10. drakiáda: Nic nechybělo – modrá obloha, slunce dokonce ještě hřálo a vítr vynesl draky pěkně vysoko. Napsala Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Střevlík - Prožitkové hry v přírodě

Ve středu 1.10. jsme společně s paní učitelkou a paní vychovatelkou poprvé navštívili ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích. Celé dopoledne jsme strávili v lese, kde jsme se pomocí našeho průvodce snažili poznávat přírodu, a to všemi smysly. Vyzkoušeli jsme si svůj čich, hmat i sluch. U společné svačinky jsme si vyzkoušeli chuť a na závěr jsme si zkusili, jaké to je, když nemůžeme používat zrak. Dopoledne jsme si moc užili. Napsala L.Janoušková

Obrázků: 1-5 z celkem: 24    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Na návštěvě v 1.třídě

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Co se děje v úlu

V úterý 7. 10. jsme se společně vydali na exkurzi do ekologického centra Střevlík. Ranní vstávání a včasný příchod do školy zvládla většina žáků. Dvě Šípkové Růženky zůstaly ve škole a učily se, zatím co my jsme se převlékali za včelu, zkoumali ji pod mikroskopem, vyzkoušeli si jak taková včela vidí, kde bydlí a jak si v úlu žije. Už víme, že včely jsou všestranné. Před obědem jsme se vydali ven pozdravit místní zvířata a projít si včelí stezku. Chůzi strmě vzhůru nám zpříjemňovaly zajímavé úkoly, ale i velmi originální zpěv Rádi a Lukáše. Na závěr nám lektorka Jitka udělala fotku u historického úlu. Cesta zpět na vlakové nádraží byla o poznání svižnější, ale vlak jsme dobíhat nemuseli. Napsala P.Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 2.10. navštívili žáci 4. třídy, v rámci hodiny českého jazyka - čtení, knihovnu ve Stráži nad Nisou. Paní Šmídová si pro žáky připravila poutavé vypravování o knížce Robinson Crusoe od Deniela Defoe. Někteří žáci si knížku rovnou vypůjčili, jiní žáci si vybrali knížku jinou. Příští návštěva knihovny proběhne v listopadu. Napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Spaní žáků 5. třídy ve ŠD

Z pátku 26. 9. na sobotu 27. 9. 2014 přenocovali žáci 5. třídy ve škole. Cílem bylo především zlepšit vztahy mezi žáky (změnit negativní třídní klima v pozitivní) formou společných aktivit (her, vyprávění, vzájemného naslouchání, společné večeře…). V sobotu ráno se žáci rozešli domů se spoustou pěkných zážitků. Napsala D.Lexová

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Střevlík 3.třída - 25.9.

Ve čtvrtek žáci 3. třídy cestovali kolem světa. Tedy zatím jen jako. Zúčastnili se programu v centru Střevlík. V "pralese" umístili obrázky zvířat do správného rostlinného pásma, zahráli si na žirafy ze savany, hledali ukryté ryby v oceánu,...Napsala Š.Nováčková

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výuka na dopravním hřišti ve Stráži n/Nis

V úterý 30.9. probíhala v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vyučovací předmět Přírodověda, výuka žáků 4. třídy na dopravním hřišti ve Stráži n/Nis. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, na kluky a dívky. Zatímco jedna skupina trénovala s paní učitelkou Kodatovou teorii z oblasti dopravní výchovy, druhá skupina, ped vedením paní učitelky Vozkové, trénovala jízdu na koloběžkách v "ulicích " dopravního hřiště. Žáci si v praxi vyzkoušeli používání pravidel silničního provozu, významy dopravních značek, odbočování atd. Dvě vyučovací hodiny utekly jako voda. Žákům se výuka velmi líbila. Použití teoretických znalostí v praxi bylo přínosem pro všechny. Napsala Š.Vozková

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výchovný koncert

26.9. proběhl v tělocvičně školy výchovný koncert instrumentálně-vokálního souboru Solideo. Pro žáky 1. a 2. stupně byl připraven samostatný hudební pořad, na kterém se žáci seznámili s historickými hudebními nástroji a způsobem hry na ně. Napsala Š. Vozková

Výlet přírodovědně-turistického kroužku

V sobotu 27.9.2014 proběhl první výlet přírodovědně - turistického kroužku. I když bylo deštivo, odjeli jsme do Oldřichovských skal v počtu dvanácti výzkumníků. Z důvodů nepříznivého počasí jsme trasu trošku zkrátili.napsala M.Bestová

Exkurze Střevlík

Žáci 5. třídy se dne 22. 9. 2014 vydali na „Cestu kolem světa“ v rámci programu ekologického střediska Střevlík v Oldřichově v Hájích. Program byl velice zajímavě a zábavně připravený. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o jednotlivých kontinentech, jejich podnebí, fauně a flóře. Dokonce si mohli vyzkoušet, jak je pro žirafu s dlouhým krkem a nataženýma nohama obtížné se napít vody z řeky, džberu…..napsala D.Lexová

Exkurze Střevlík

15.9. se žáci 8. třídy zúčastnili v ekocentru Sřevlík v Oldřichově v Hájích programu Mobil-co z mobilu nevyčteme, při kterém si formou zajímavých a pestrých aktivit uvědomili souvislosti mezi mobilním telefonem a nelegální těžbou v Kongu, kterou vykonávají s tichou podporou výrobců mobilních telefonů i malé děti, nebo souvislost se skládkami v Ghaně či otřesnými pracovními podmínkami zahraničních dělníků v ČR.Žáky pořad zaujal a spolu s vydařeným počasím strávili užitečně a netradičně jeden vyučovací den. Napsala J. Trčálková

Otevření dopravního hřiště ve Stráži nad Nisou

Dne 5. 9. 2014 v 17:00 bylo slavnostně otevřeno mobilní dopravní hřiště pro výuku dopravní výchovy žáků ZŠ a MŠ. Vytvoření hřiště stálo v materiálu 41.860,-Kč bez práce. Na financování projektu se podílel Radim Koutník částkou 25.000,-Kč a Obec Stráž nad Nisou 16.860,-Kč. Práci s namalování plochy podle školou připraveného plánku provedli zcela zdarma rodiče Radim Koutník, Štěpán Závacký, Lucie Závacká a Petr Cvejn se synem Danielem.
Po setmění se na dopravním hřišti konala akce „Rozloučení s prázdninami“ formou letního kina. Promítal se film „Ať žijí rytíři“, který si zvolili žáci školy.
Vedení školy děkuje všem, kteří se podíleli na vytvoření dopravního hřiště a zorganizování příjemného odpoledne pro rodiče s dětmi.

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign