Login

Školní rok 2013/2014

Rozloučení s deváťáky

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Harmonizační pobyt

27.-28.6. proběhl ve škole harmonizační pobyt žáků 7. třídy, kde si děti vyzkoušely různé motivační hry, zasportovaly si, upelky si palačinky, zahrály si noční bojovou hru, opekly si buřty na ohýnku a vyráběly obrázky technikou zvanou enkaustika.Přestože se nezúčastnila celá třída, pobyt se vydařil.

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Oceňování žáků školy

Ve čtvrtek 26.6. se sešli všichni žáci školy a všichni učitelé v tělocvičně školy, aby zhodnotili školní rok 2013/2014 a vyhlásili nejlepší žáky školy. Nejlepšími žáky školy byli zvoleni žáci, kteří dosahovali celý školní rok výborných studijních výsledků, žáci, kteří reprezentovali školu ve vědomostních a sportovních soutěžích a dále pak žáci, kteří se účastnili celoročních školních projektů.

Obrázků: 1-5 z celkem: 31    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Strážské slavnosti

V sobotu 21.6. se konaly Strážské slavnosti, na kterých se prezentovali také žáci naší školy. Vystoupily Lentilky z MŠ pod vedením p. uč. Zíkové, děti pod vedení p. uč Šimkové zahrály na flétny a zatančily. Základní školu zastoupily Moderní tance pod vedením Lenky Michálkové se svým tanečním vystoupením Buchet je spousta a Zvoní, na flétnu zahrály děti pod vedením p.uč.Janouškové.

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ještědská hřebenovka

Pražské věže

18.6. absolvovala 7. třída školní výlet do Prahy s interaktivním programem ve Staroměstské mostecké věži . Součástí výletu byla i návštěva Vyšehradu, Slavína a rotundy sv. Martina.

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní výlet - Pěnčín

Obrázků: 1-5 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Terezín

20.6. se žáci 7.-9. třídy zúčastnili exkurze do Památníku Terezín, Zhlédli Malou pevnost, kde bylo za 2. sv. války vězení pražského gestapa, a samotné město (neboli velkou pevnost), které sloužilo za války jako ghetto pro židovské obyvatelstvo téměř celé Evropy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Rodiče sportují s dětmi - sportovní dopoledne

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Krajské finále Olympijského trojboje

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Experimentář-projektový den

Experimentář, věda je zábava
Během projektového dne nazvaného Experimentář, věda je zábava, se žáci 5. - 9. třídy seznámili s různými experimenty z často opomíjených předmětů fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky. Autorem všeho byl tým proškolených učitelů 2. stupně posílen o Ing. Petra Kospacha, radioamatéra tělem i duší, a naše deváťáky, kteří se svých workshopů chopili s humorem sobě vlastním.
Experimentář obsadil téměř celou školu a okolí. Na školní zahradě pětičlenné skupiny žáků vyhledávaly miny zahrabané v písku, louhovaly chlorofyl, vyráběly rakety poháněné vodou a neméně zajímavé sluneční pece. Altán byl vyhrazen pájení, výrobě drobných elektrických obvodů, navíjení cívek a vysílání.
Přízemí školy bylo věnováno fyzice a určitě to nebylo přízemní. Skupinky měly za úkol dle náčrtků zapojit funkční elektrický obvod. Dále vyrobit ne-newtonovskou hmotu, která slavila velký úspěch. Dále měřit, vážit a zkoušet, zda voda teče nahoru.
O patro výš už měly skupiny za úkol ošetřit popáleninu od elektrického proudu a poleptání žíravinou. Věrohodnost zranění byla až neuvěřitelná. O dveře vedle si každý mohl oddychnout. Stačilo jen, aby každý sám za sebe propíchl nafukovací balónek špejlí, vystřihl dle návodu obdélník z papíru nebo postavil vlastní krychli.
Vrcholem všeho byly poslední dva workshopy na půdě. Kuchyňku ovládli chlapci vyzbrojeni octem, sodou, potravinářskými barvivy, rozinkami a marshmeláky, ty se brzy staly nedostatkovým zbožím. Skupinky vyzbrojené vlastnoručně vylouhovaným chlorofylem absolvovaly poslední temný workshop zaměřený na vlastnosti světla a fotoluminiscenci. Na závěr si každá skupina odpálila svou raketu poháněnou vodou. Ty bezesporu zaujaly nejen naše žáky, ale i zaměstnance obecního úřadu a další obyvatele naší obce. napsala Petra Červenková

Obrázků: 1-5 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní výlet do Itálie - 9.třída

V termínu od 30.5. do 8.6.2014 odjeli žáci 9.třídy na školní výlet do Itálie.Cestu a ubytování nám zajistila CK Turion v Bibione Pineda apartmánech, kde si žáci sami úspěšně vařili. Výlet byl zaměřen na poznávání okolí a sportovní aktivity. V průběhu týdne jsme prochodili blízké okolí,navštívili maják, přístaviště a nedaleké trhy. Ve čtvrtek jsme jeli s průvodcem na celodenní exkurzi do Benátek. Prochodili jsme Benátky, navštívili několik kostelů s obrazy známých malířů, prohlédli si Chrám Svatého Marka a někteří vyjeli na věž. Zbytek pobytu jsme sbírali mušle, sportovali a koupali se.

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

T-Ball

Ve středu 11.6. 2014 se žáci naší školy zúčastnili T-ballového turnaje libereckých škol. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 1. kategorie (2. a 3. třída) a 2. kategorie (4. a 5. třída). Bez ztráty jediného zápasu naše škola v obou kategoriích zvítězila. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Literární toulky Libercem

4.6.2014 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili Literárních toulek po Liberci, při kterých se seznámili s místy, kde se narodily nebo kde pobývaly osobnosti české kultury: F.X. Šalda, V. Burian, K. Vacek, J. Neruda, B. Němcová aj.

Olympijský trojboj

Dne 3.6. se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili Olympijského trojboje všestrannosti. Žáci soutěžili ve třech disciplínách - běh na 50 m, skok daleký, hod daleký. žáci výborně reprezentovali naši školu. Zatím máme k dispozici výsledky pouze 1. kategorie (1. třída), kde získal Filip Hloušek zlatou medaili a Vojta Koutník medaili stříbrnou. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 28    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Dětský den

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Cesta proti násilí 7.třída

28.5.2014 se žáci zúčastnili již podruhé preventivního programu Cesta proti násilí. I tentokrát se nejen velmi bavili, ale vyzkoušeli si hry, při nichž museli spolupracovat, brát na sebe ohled, vymýšlet společné postupy při řešení problémů apod.

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Soutěž Mladých zdravotníků

V sobotu 17.5. se konala soutěž Mladých zdravotníků.
Zúčastnili se za první stupeň:Patrik Laner (5.), Veronika Melicharová (5), Michael Bartoš (4.) a David Michael Křižanovský (3.),
za druhý stupeň: Vojtěch Frömmel (7.), Eliška Paidarová (8.), Simona Tvrzníková (8.) a Saša Jurisová (6.) bylo jedno družstvo a Anežka Urbánková (7.), Nikola Štěrbová (7.), Nela Ťoupalová (9.) a Veronika Vítková (9.) byly druhé družstvo. Soutěž se dětem moc líbila, přestože jim počasí nepřálo a neumístily se vpředu, družstvo mladších žáků se umístilo na 4. místě z pěti, starší družstva se umístila na 10. a 8. místě z deseti. Vzhledem k tomu, že na nácvik měly děti měsíc, zvládly svůj úkol báječně a hlavně neztratily chuť a už se těší na příští rok.

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda s kronikářkou

16.5. se žáci deváté třídy zúčastnili besedy s kronikářkou naší obce, paní L. Kubíkovou. Seznámili se s historií obce a obecní kroniky, nahlédli do ručně psané kroniky, kterou paní Kubíková vede od roku 1990, prohlédli si překlad kroniky z doby, kdy v naší obci žilo převážně německé obyvatelstvo, pamětní knihu zaznamenávající významné návštěvy v naší obci atd.

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Rej čarodějnic

Obrázků: 1-5 z celkem: 47    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

McDonald’s Cup - 4. + 5.třída

Žáci se zúčastnili základního kola ve fotbale (McDonald’s Cup). Ve skupině žáci narazili na ZŠ Česká, ZŠ Dobiášová a ZŠ Aloisina výšina. Po bojovném výkonu jsme obsadili 3. místo.
Sestava: Janus, Nagy, Šnýdl, Hloušek, Laner, Kavan, Adamec, Bartoš, Klimeš, Skalický.

Exkurze do libereckého podzemí

28.4. se žáci 7. třídy zúčastnili exkurze do libereckého podzemí s následnou procházkou po pamětihodnostech Liberce. Seznámili se s historií i s ideologickými okolnostmi budování krytu, viděli prostředky individuální protichemické obrany, vyzkoušeli si vyrobit proud ručním pohonem generátoru aj. Z navštívených pamětihodností můžeme jmenovat rodný dům skladatele Karla Vacka, Valdštejnské domky, barokní kostel Nalezení svatého kříže, novorománský kostel svatého Vincence z Pauly, Liebiegovo městečko, Bergerův dům aj. Součástí exkurze byl i pohled z věže liberecké radnice.

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Mc Donald cup

Žáci 2. a 3.třídy se zúčastnili základního kola fotbalového turnaje Mc Donalds Cup. Po bojovném výkonu,(jedné prohře a jedné výhře), obsadili krásné, leč nepostupové 2. místo.

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lomnické jaro

V sobotu 26.4. se konala soutěžní přehlídka dětských tanečních skupin "Lomnické jaro" v Lomnici nad Popelkou. Soutěže se zúčastnily dívky z kroužku Moderní tance pod vedením slečny vychovatelky Lenky Michálkové. Na soustředění (týden před soutěží) se dívky ze Stráže n/Nis poprvé seznámily s dětmi z jiných škol a dohromady secvičily taneční postavení obou choreografií.
Na soutěži dívky zatančily dvě choreografie – Lahodná sousta.., Zvoníííí!!
Lahodná sousta našich kuchařů získala Lomnickou notičku (zvláštní ocenění) za nejroztomilejší choreografii.
Tanečnice obstály v konkurenci 12 formací a choreografie Zvonííí!! se stala celkovým vítězem festivalu.
Kačka Miškovská byla porotou vybrána jako talent festivalu v dětské věkové kategorii.

Tanečnice - Deniska Knapová, Lucka Knapová, Natálie Pechalová, Barbora Šrámková, Stázka Zemanová, Kačka Miškovská, Kristýna Miškovská, Nela Hlubučková, Lucie Křížová, Kačka Tichá

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

ČČK - základy první pomoci

V dubnu proběhl na naší škole kurz první pomoci organizovaný Červeným křížem , při kterém se žáci seznámili se zásadami poskytování první pomoci a vyzkoušeli si na figuríně masáž srdce a umělé dýchání.

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Velikonoční dílničky - 15.4.2014

Obrázků: 1-5 z celkem: 34    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Česko se hýbe

Ve středu 16. 4. se dívky z moderních tanců zúčastnily regionálního kola školní taneční soutěže „Česko se hýbe“ na ZŠ Broumovská. Tanečnice se předvedly ve dvou nacvičených formacích – Lahodná sousta.. a Zvonííí!! Tréma se dívkám vyhnula, tančily s radostí a úsměvem na tváři. Za své výkony si vysloužily hned dvě medailová umístění – 2. místo Lahodná sousta.., 3. místo Zvonííí!!

Lahodná sousta.. – Pechalová, Kotalová, Zemanová, Kačka Miškovská, Kupková, Křížová, Doušová, Deniska Knapová
Zvonííí!! – Hlubučková, Pechalová, Kotalová, Tichá, Křížová, Zemanová, Denisa Knapová, Lucka Knapová, Krista Miškováská, Kačka Miškovská

Keramická sobota 1.3.2014

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

MČR v basketbalu mladších žáků

3.3. se žáci druhého stupně zúčastnili slavnostního zahájení Mistrovství České republiky mladších žáků v basketbalu. Sledovali mj. utkání libereckého týmu Kondoři s týmem z Litoměřic, vystoupení členů oddílu kapuery nebo cvičení na trampolíně. V rámci této akce žáci absolvovali exkurzi po celé budově Arény, vyslechli si výklad o historii i současnosti Arény, prohlédli si zázemí - strojovnu, místnost režie, salónky pro hosty aj.

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Turnaj ve vybíjené

Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili 18.3.2014 turnaje ve vybíjené na ZŠ Sokolovské. Ve skupině měli za soupeře ZŠ Kaplického, ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického. Po bojovném výkonu jsme obsadili 1 pozici a postupujeme do semifinále, které se bude konat v dubnu. Gratulujeme
Sestava: Klimeš, Kavan, Adamec, Skalický, Bartoš, Janus, Laner, Nagy, Havelka, Šnýdl, Hloušek

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Finále turnaje ve florbalu

Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili 28.2.2014 okresního finále florbalového turnaje na ZŠ Lesní, kam postoupili ze semifinálové skupiny. Ve skupině měli za soupeře ZŠ Husovu a ZŠ Ještědská. Po bojovném výkonu jsme obsadili 5 pozici. Gratulujeme

Sestava: Klimeš, Kavan, Adamec, Skalický, Pěček, Janus, Laner, Nagy

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Karneval

21.2.se konal školní karneval pro žáky 1. stupně. Stalo se již tradicí, že tento karneval pro své mladší spolužáci připravují žáci 9. třídy. Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Děkujeme žákům 9. třídy za přípravu, organizaci a moderování karnevalu.

Obrázků: 1-5 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Semifinále turnaje ve florbalu

Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili 20.2.2014 semifinále florbalového turnaje na ZŠ Ještědská, kam postoupili ze základní skupiny. Ve skupině měli za soupeře ZŠ Český Dub a ZŠ Ještědská. Po bojovném výkonu jsme postoupili do finále, které se bude konat na ZŠ Lesní. Gratulujeme.
Výsledky: ZŠ Český Dub : ZŠ Stráž n. Nisou
1 : 2
ZŠ Ještědská : ZŠ Stráž n. Nisou
6 : 1
Sestava: Klimeš, Kavan, Adamec, Skalický, Pěček, Hloušek, Janus, Laner, Nagy, Šnýdl

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 17.2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, ve které se představilo celek 33 žáků. Do okresního kolo mohou postoupit maximálně tři žáci z každé kategorie. Nejvíce obsazená byla kategoriu 1 pro žáky 2. a 3. třídy. Kategorie 0 pro žáky 1. třídy je nepostupová.

Kategorie 0: (1.třída)
1. místo - Zeman Bořivoj - 18 bodů
2. místo – Húsková Kateřina - 17 bodů
3. místo – Beran Filip – 16 bodů

Kategorie 1: (2. + 3.třída)
1. místo – Hauznerová Dita – 20 bodů - postup do OK
2. místo – Brzák Jan – 19 bodů - postup do OK
3. místo – Horan Tomáš – 18 bodů - postup do OK

Kategorie 2: (4. + 5. třída)
1. místo – Hauznerová Lída – 20 bodů - postup do OK
2. místo – Budaiová Anna – 16 bodů - postup do OK
3. místo – Urbánková Veronika – 15 bodů - postup do OK

Kategorie 3: (6. + 7. třída)
1. místo - Urbánková Anežka – 16 bodů - postup do OK
2. místo – Pěnkava Vítek – 15 bodů
3. místo – Kadeřábek Jaroslav – 8 bodů

Obrázků: 1-5 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Soutěž Riskuj

19.2. 2014 se vybraní žáci 6. a 7. třídy zúčastnili vědomostní soutěže Riskuj ZOO. Neumístili se sice na horních příčkách, nicméně to pro ně byla zajímavá zkušenost a výzva do příštího roku. Navíc je čekala příjemná odměna v podobě volného vstupu do zoologické zahrady, kde měli možnost ověřit si správnost svých odpovědí. (Mgr. J. Trčálková)

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Zápis do 1. třídy

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projekty 4.třída

Žáci 4.třídy dostali za úkol vypracovat přírodovědné projekty a prezentovat je před třídou. Bylo nelehké vybrat nejhezčí projekty, všechny byly zajímavé a zdařilé.

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz se konal od 13.1. do 17.1. v penzionu Centrum v Bedřichově. Zúčastnilo se ho celkem 20 žáků ze 7. a 8. třídy. Přestože podmínky pro lyžování nebyly dobré, podařilo se nám díky majiteli penzionu zajistit dopravu skibusem na Severák a lyžařský kurz tak uskutečnit v plném rozsahu. Základy sjezdového lyžování zvládli v závěru kurzu všichni žáci. Po celou dobu kurzu vládla na svahu i v penzionu dobrá nálada a tak snad všichni odjížděli domů spokojeni.

Obrázků: 1-5 z celkem: 38    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lego roboti

Obrázků: 1-5 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční zpívání v kostele

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční plavání

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kouzlo Vánoc - 17.12. - 2. a 3.třída

Obrázků: 1-5 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

projekt Podpora vzdělávání

Dne 9.12.2013 se žáci 9. třídy zúčastnili již podruhé exkurze na Střední škole strojní, stavební a dopravní. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se seznamovala s prací na číslicově řízenými stroji, druhá byla v dílnách a snažila se vyrobit výrobek na obrázku. Žákům se exkurze velmi líbila a určitě byla inspirací při výběru další školy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva Mikuláše u nás ve škole

6.12. u nás ve škole chodil Mikuláš, čert a anděl. Jako každý rok se organizace ujali žáci 9.třídy, za což jim patří velké poděkování.

Obrázků: 1-5 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Turnaj ve futsalu

Dne 26.11. se družstvo chlapců zúčastnilo turnaje ve futsalu. Kluci bojovali jako lvi a z druhého místa postoupili do druhého kola.

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Adventní dílničky

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ekocentrum Střevlík 5.třída

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

IQ park 8.třída

Dne 28.11. 2013 žáci 8.tř. navštívili iQpark. I když se z organizačních důvodů nedostali na workshop Voda iQpark si užili. Jako kompenzace jim byla nabídnuta science show, kde měli možnost vidět, jak funguje Van de Graaffův generátora, „bombu“, vířící se oheň a jiné. Potom měli k dispozici celý iQpark.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Muzeum hraček

V pátek 22.11. se žáci 7. třídy zúčastnili exkurze do továrny na výrobu hraček Detoa Albrechtice, kde zhlédli výrobu hraček, muzeum hraček a kde si v kreativních dílnách vyrobili vlastní hračku. Protože při přestupu ve Smržovce nás čekala asi hodina čekání na spoj, využili jsme časové rezervy a navštívili neplánovaně muzeum skla a dějin Smržovky a pokochali se pohledem na nepřeberné množství skleněných korálků, přívěsků, knoflíků aj. předmětů v místním obchodě.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Nová synagoga a židovský hřbitov

Dne 21.11. se žáci 9.třídy v návaznosti na besedu o holocaustu zúčastnili exkurze na židovský hřbitov v Ruprechticích, kde se nachází i památník libereckým obětem, poté navštívili i libereckou synagogu, kde vyslechli informace o životě židů a zhlédli výstavu o likvidaci židovských synagog, hřbitovů a dalších památek nejen v období nacismu, ale i komunismu.

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Florbal

ZŠ Stráž nad Nisou se 20. 11. 2013 zúčastnila florbalového turnaje na ZŠ Barvířská v Liberci. Ve skupině jsme měli za soupeře ZŠ Barvířskou a ZŠ Doctrinu. Mezi střelce se zapsali Hloušek (3 branky), Nagy (1 branka) a Janus (1 branka). Výsledky zápasu:
ZŠ Stráž nad Nisou – ZŠ Doctrina 4 : 8
ZŠ Stráž nad Nisou – ZŠ Barvířská 1 : 16

Beseda s p.Kottovou

Dne 18.11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili projektu Měsíc filmu na školách, v jehož rámci shlédli film Heleny Třeštíkové "Hitler, Stalin a já" a besedovali s pamětnicí Koncentračních táborů Terezín a Osvětim paní Martou Kottovou.

projekt Podpora vzdělávání

Dne 11.11.2013 se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze v Střední škole strojní, stavební a dopravní. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se seznamovala s prací na číslicově řízenými stroji, druhá byla v dílnách a snažila se ručně vyrobit klíč. Žákům se exkurze velmi líbila a určitě byla inspirací při výběru další školy. Druhé kolo proběhne 9.12.2013.

Podzimní dílničky 5.11.2013

Obrázků: 1-5 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Zdravá pětka

25.10. se konal program Škola zdravé pětky projektu Zdravá pětka, do kterého se naše škola zapojila. Žáci byli formou různých aktivit seznámeni se zásadami zdravého stravování, vyzkoušeli si přípravu veselé zeleninové svačinky. Program byl velice pěkný a pro žáky poučný. Snad se žáci zamyslí nad tím, že vhodnou svačinou jistě není sáček Chipsů a lahev Coca coly.

Obrázků: 1-5 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Zálesácký závod

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ježek

V pondělí 14.10. se uskutečnila přednáška pana ing. Urbánka v 4. a 7. třídě na téma Péče o nalezené ježky v zimním období. Zajímavé povídání bylo oživeno ukázkou ježka, který byl nalezen u naší školy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Keramická sobota 12.10.2013

12.10. proběhla "Keramická sobota", kde si rodiče mohli za pomoci svých dětí vyzkoušet vyrobit postavu anděla. Všichni se snažili a andělé postupně získávali svou konečnou podobu. V dílně se suší "54" andělů - jeden hezčí než druhý.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Od jablka k moštu

V úterý 1.10. jsme se školní družinou byli v ekocentru Střevlík v Oldřichově v hájích na programu "Od jablka k moštu". Po informaci o jabloňých, péči o ně, po ochutnávce několika druhů jablek následovala praktická činnost - drcení plodů, moštování a samozřejmě ochutnávka.

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Plavání 2. třída

Obrázků: 1-5 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze na téma "Zarámované obrazy"

17.10. se žáci 8. třídy zúčastnili exkurze v Oblastní galerii v Liberci, Byla to jedna z posledních možností prohlédnout si výstavu a galerii v původních prostorách. Galerie se bude stěhovat do nově zrekonstruované budovy Lázní na Masarykově ulici v Liberci.žáci se zúčastnili také workshopu - Obraz je zarámovaný příběh. Ze sádry, hlíny a přírodního materiálu si žáci vyrobili své vlastní obrázky.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Podještědská smečka

PODJEŠTĚDSKÁ SMEČKA - ukázka psích dovedností (agility), cvičení pejsků, které jim dělá radost. Povídání o chování ke psům, jak se o ně starat . Poukázání na učení a pozitivní motivaci. Pro žáky 1. - 3.třídy pořádala paní Pavlína Bohunová.

Obrázků: 1-5 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výuka plavání 3. třída

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vycházka, Land art 3.třída

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign