Login

Školní rok 2011/2012

Kroužek informatiky_ OVOCE

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Tomáš
Tomáš
Honza
Honza
Kryštof
Kryštof
Patrik
Patrik
Pepa
Pepa

Kroužek informatiky_ KLAUN

Práce žáků kroužku informatiky. Tentokrát jsme pracovali s kopírováním tvarů jejich přemisťováním, průhledným pozadím. Byla to pro nás pořádná dřina, ale protože už spoustu věcí umíme a nové postupy jsme se rychle naučili, vznikli krásní klauni.

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Markéta
Markéta
Nela
Nela
Bára
Bára
Honza
Honza
Kryštof
Kryštof

Zkoušky na DDH

V pondělí 18.6. nás čtvrťáky čekaly první opravdové zkoušky. Jeli jsme na DDH do Liberce, kde jsme skládali zkoušky na získání Průkazu cyklisty. Zkoušky se skládaly ze dvou částí a to písemného testu ze znalostí dopravních předpisů a praktické zkoušky. Naše příprava, teoretická ve škole i praktická na kolech v okolí školy, se opravdu vyplatila. Zkoušky jsme všichni udělali, získali jsme Průkaz cyklisty. Máme všichni velkou radost.

Obrázků: 1-5 z celkem: 49    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva prvňáčků u hasičů

Obrázků: 1-5 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Strážské slavnosti 16.6.2012

Obrázků: 1-5 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Příprava na zkoušky na DDH

Ve čtvrtek 18.6. jsme si vyzkoušeli praktickou jízdu na kole. Jezdili jsme na hřišti a v parku u školy, abychom se co možná nejlépe připravily na skládání zkoušek Mladého cyklisty na Dětském dopravním hřišti v Liberci. Ráno hodně pršelo, takže některé děti s sebou do školy kolo nepřivezly. Během dopoledne se počasí umoudřilo a mohli jsme vyrazit na trénink. To, že jsme neměli všichni kola vůbec nevadilo, protože jsme ve třídě dobří kamarádi, kola jsme si mezi sebou vypůjčili.

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní výlet 6. třídy do pražské ZOO

V úterý 5.6.2012 jsme si, my-šesťáci s třídní učitelkou, udělali hezký poznávací výlet do ZOO Praha. Prohlédli jsme si všechna zvířata, o kterých jsme se učili v hodinách zeměpisu. Doplnili jsme si znalosti a životě zvířat, také jsme si odpočinuli a hlavně jsme byli celou dobu na čerstvém vzduchu. Výlet se nám moc líbil a určitě bychom ZOO rádi znovu navštívili.

Obrázků: 1-5 z celkem: 29    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Harmonizační víkend

Ve dnech 2.6. – 3.6. 2012 proběhl v areálu školy harmonizační pobyt pro šestý ročník. Formou prožitkových osobnostních her se děti učily poznávat samy sebe v kontextu s ostatními ve skupině, učily se spolupracovat v menších skupinkách a následně spojit síly v noční bojovce, která vyžadovala plnou kooperaci. Děti samy přišly na výhody týmové spolupráce, s ochotou si pomáhaly a z chyb s pomocí učitele vyvozovaly ponaučení.
Takto úzký kontakt mezi dětmi navzájem, dětmi a třídním učitelem prohlubuje vzájemné vztahy, důvěru a podporuje otevřenou komunikaci. Děti více cítí odpovědnost za své chování. Pobyt tak vhodně působí jako prevence šikany, ubližování, intolerance a agresivity. Zároveň podporuje empatii, kooperaci, asertivní chování a toleranci.

Obrázků: 1-5 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Dětský den

31.5. se konal Dětský den, který pro nás připravili žáci 9. a 8. třídy. Všichni žáci, od 1. do 7.třídy, byli rozděleni do pětičlenných smíšených družstev. Každé družstvo absolvovalo závod lesem, ve kterém byla vytyčena trasa, na níž se nacházala stanoviště s různými disciplínami. Po doběhnutí byly sečteny body a porovnán výsledný čas. Na všechny žáky čekal v cíli dárek a něco dobrého. Dětský den se vydařil na jedničku. Móóóc děkujeme deváťákům a osmákům za krasný DEN!!!!

Obrázků: 1-5 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Školní výlet na zámek Loučeň

30.5. se konal školní výlet na zámek Loučeň, který byl zorganizován pro všechny žáky 1.stupně. Kromě prohlídky zámku nás čekala také cesta parkem, při které jsme museli projít jedenácti zahradními labyrinty a bludišťi. Naštěstí jsme vždy našli cestu ven a v pořádku jsme se vrátili domů.

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze do Terezína

25.5.se žáci 9.třídy zúčastnili exkurze do Terezína. Na vlastní oči viděli to, o čem se učili v hodinách dějepisu, ale také to, o čem jim vyprávěla při nedávné besedě paní Kottová.

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda s paní Kottovou

22.5. se konala beseda s paní Martou Kottovou, pamětnicí terezínského ghetta a koncentračního tábora Osvětim. Besedy se zúčastnili žáci 9. třídy.

Moje město Liberec

V letošním školním roce vyhlášen již 21.ročník historické soutěže "Moje město Liberec", tentokrát na téma:"Liberecké městské čtvrti". V této soutěži nás pod vedením p.uč. Trčálkové reprezentovala Klára Linková a Veronika Vítková ze 7. třídy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výroba akvárií

Se žáky 4.třídy právě v přírodovědě probíráme "domácí mazlíčky" - zvířátka chovaná pro radost. A tak jsme se rozhodli, že se rozdělíme do skupin a uděláme si jeden projektový den s názvem "Výroba akvárií". Přinesli jsme si nejrůznější materiály (obrázky, písek, kamínky, korálky, mušličky.....) a pustili jsme se do práce. Dílo nám šlo pěkně od ruky a myslím, že se nám akvária opravdu povedla. Podívejte se sami.......

Obrázků: 1-5 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Planetárium Praha

10.května žáci 4. a 5. třídy absolvovali exkurzi do Prahy. Hlavním bodem programu byla návštěva Planetária, kde žáci zhlédli výukový program s názvem "Pozorujeme oblohu". Poté si žáći ve vestibulu prohlédli stálou expozici. Program v planetáriu byl velmi zajímavý a výborně doplnil vědomosti, které žáci měli ze školy. Následoval přesun k autobusu a následně pak přesun pod Pražský hrad. V okamžiku, kdy jsem vystoupili z autobusu, bylo jasné, že je opravdu strašné horko. Statečně jsme se vydali na Pražský hrad. Netušili jsme, ža zahrady pod hradem se rekonstruují a jsou tedy uzavřené a tak se nám cesta na Petřín poněkud zkomplikovala. Museli jsme se vydat přes nádvoří hradu, kolem katedrály sv.Víta a hlavní bránou kolem stráže ven z hradu. Cesta byla úmorná, ale zase jsme viděli na vlastní oči to, o čem jsme slýchali v hodinách vlastivědy.
Nakonec jsme přece jenom vystoupali na Petřín. Odměnou nám byl nanuk a pití u kiosku.Ti statečnější pokořili i Petřínskou rozhlednu, Dále nás čekala návštěva zrcadlového obludária, kde jsme se všichni výborně pobavili. Nakonec jsme se zastavili u kostela sv.Vavřince, prohlédli jsme si hladovou zeď, horní stanici lanovky a krásnou Štefánikovu hvězdárnu. Autobus na nás čekal na Strahovském stadionu. Unavení, ale spokojení jsme v 15,30 nasedli do autobusu a pádili k domovu. Všichni si zaslouží pochvalu za statečnost a za vzorné a disciplinované chování.

Obrázků: 1-5 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výuka pracovních činností

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čarodějnický rej 27.4.

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kroužek keramiky

Práce žáků, kteří navštěvují kroužek keramiky pod vedením paní učitelky Nováčkové.

Obrázků: 1-5 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

McDonaldś Cup 27.4.

V pátek 27.4. se mezi sebou utkali žáci ZŠ Stráž nad Nisou a ZŠ Chrastava ve fotbalovém turnaji McDonaldś Cup. Soupeř byl opravdu výborný a tak si právem odvezl vítězství do Chrastavy. Ale i naše hráče je třeba pochválit, bojovali do poslední chvilky. Velká pochvala za výborný výkon patří především Filipu Čermákovi a Járovi Kadeřábkovi ze 4. třídy, kteří hráli opravdu skvěle.

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Coca Cola Cup 26.4.

26.4. družstvo chlapců složené z žáků 7. a 8. třídy sehrálo fotbalové zápasy na hřišti ZŠ Dobiášova. Naši fotbalisté hráli zápasy se ZŠ Dobiášova, ZŠ Aloisina výšina a ZŠ Česká. Naše družstvo prohrálo pouze se ZŠ Dobiášova a obsadilo 2.místo.
Děkujieme paní Šefrové, která přivezla hráčům občerstvení a předala sponzorský dar.

Obrázků: 1-5 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze Praha 20.4.

20.4. absolvovali žáci 8. a 9. třídy přednášku o životě českých a moravských Židů v Kulturním a vzdělávacím centru židovského muzea v Praze s následnou prohlídkou Pinkasovy synagogy, Staronové synagogy a Starého židovského hřbitova.

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výukový program v IQparku

3.4.žáci 8.třídy navštívili tematický výukový program VZDUCH v Science centru IQparku Liberec.

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Exkurze v Severočeském muzeu

4.4. žáci 9.třídy navštívili v Severočeském muzeu výstavu s názvem Za ostnatým drátem. Tematicky výstava doplnila téma 2.světové války, o níž se žáci právě učí. Tématem výstavy byly nacistické tábory na území dnešní České republiky.

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Den učitelů

Tak jako každý rok i letos se na Den učitelů "deváťáci" stali učiteli a vyučovali své mladší spolužáky. Po konzultaci s vyučujícími si přiravili hodinu a šli si stoupnout před katedru v roli učitele. Mnozí zjistili, že bez pořádné přípravy není tak jednoduché vyučovat, jak se mnohým zdálo.

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

T-ball

Ve středu 14.3. jsme se poprvé v historii školy zúčastnili největšího T-ballového turnaje libereckých škol, který každoročně pořádá liberecký baseballový klub Patriot. 14 žáků pod vedením p.uč.Janouškové vyrazilo bojovat v 1.kategorii (žáci 2. a 3. tříd). V této kategorii bylo celkem 7 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých bojoval každý s každým. První zápas jsme hráli proti Drtičům ze ZŠ Jabloňová a podařilo se nám zvítězit 18 a 1/4 : 18. Na druhý zápas jsme bohužel nastoupili ihned bez pauzy proti výbornému družstvu ze ZŠ Husova. Ti využili lepšího začátku a ačkoli naši hráči ve druhé a třetí směně hráli perfektní hru bez chyb, nakonec jsme prohráli 16 a 1/2 : 14 a 1/2. Poslední zápas ve skupině jsme hráli s týmem žáků ze ZŠ 5. května a opět jsme po nevydařeném začátku prohráli 17 a 1/4 : 14.
Po sečtení budů ve skupině (a také proto, že žáci ze ZŠ 5.května museli odjet domů) jsme se ZŠ Jabloňová skončili na 2.místě.
Dík patří všem rodičům, kteří nás přišli podpořit a fandit nám. Pochvala patří také hráčům, kteří odvedli vynikající výkon.

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kroužek informatiky

Další z prací žáků kroužku informatiky. Že nevíte, jak žáci takovou housenku namalovali? Naučili jsme se používat funkci průhledný výběr, klávesu CTRL, lupu a předdefinované tvary. No a pak už jen trochu šikovnosti a šlo to samo....

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Anička Dostálová
Anička Dostálová
Barča Ullrichová
Barča Ullrichová
Kryštof Kubelka
Kryštof Kubelka
Nela Říhová
Nela Říhová
Michal Kavan
Michal Kavan

Preventan Cup

6.3. se konal meziškolní turnaj ve vybíjené pod názvem "Preventan Cup". Turnaje se zúčastnili žáci 4.a 5.tříd základních škol. Naše družstvo bylo nalosováno do skupiny, ve které hrála družstva ze ZŠ Sokolovská, ZŠ Vrchlického a ZŠ Jabloňová. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Sokolovská. Soupeři byli opravdu sehraní a velmi těžcí. Ale ani naše družstvo se nenechalo zahanbit, hráči bojovali, seč jim síly stačily. Na výhru a tím postup do semifinále jsme nedosáhli, ale to nevadí, byla to dobrá zkušenost.

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Radovánky na sněhu

Stavby sněhových zvířat se výborně ujali žáci 2.třídy. Ze sněhu postavili zvířata (ještěr, krokodýl, krtek), následně je obarvili potravinářskými barvami nebo přírodninami (hlína).

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Karneval 1. stupeň

V pátek 24.2. se konal karneval pro žáky 1.stupně. Tentokrát ho netradičně připravili žáci 5.třídy. Svého úkolu se zhostili na jedničku. "Páťáci" pro své mladší kamarády připravili spoustu soutěží a zábavy. Na karnevalu samozřejmě nechyběl ani tanec a soutěž o nejlepší masky. Určit 3 nejlepší masky z každé třídy bylo pro porotu velmi těžké, protože všechny masky byly krásné. Žáci si karmeval užili plnými doušky a pak už jen "Hurá, na jarní prázdniny!"

Obrázků: 1-5 z celkem: 24    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kroužek informatiky

Práce žáků 3.a 4.třídy, kteří navštěvují kroužek informatiky. Naučili jsem se spoustu nových věcí a výsledkem je koláž pohádkové bytosti. Úkolem bylo najít obrázek pohádkové bytosti, my jsme zvolili Chytrou kmotru lišku, obrázek zkopírovat do Malování. Nechat postavu, okolí vygumovat, použít při gumování lupu. Postavu vhodně umístit a domalovat okolí. Žáci si vedli znamenitě. Jak se jim koláž povedla? Podívejte se sami.

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Jan Hloušek
Jan Hloušek
Adam Havelka
Adam Havelka
Anička Dostálová
Anička Dostálová
Michal Kavan
Michal Kavan
Nela Říhová
Nela Říhová

Zápis do 1.třídy

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lyžařský kurz

V termínu 2.1. až 6.1.2012 se uskutečnil lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. třídy. Lyžařský kurz probíhal v Bedřichově, ubytováni jsme byli v penzionu Centrum pár metrů od sjezdovek. Počasí si s námi skutečně pohrálo. Nejprve se zdálo, že nebudeme vůbec lyžovat pro nedostatek sněhu. První pohled na sjezdovku byl skutečně žalostný, všude obrovské travnaté fleky. Ve středu večer přišlo sněžení a silný vítr. Ráno už bylo sněhu dost. Jen vítr nás pořádně potrápil. Žáci se ale projevili jako skuteční horalové a ničeho se nezalekli. Všichni si výborně zalyžovali a snad i ti, kteří stáli na lyžích porvé, se k lyžování budou rádi vracet.

Obrázků: 1-5 z celkem: 35    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční krmení zvěře

21.12.2011 se žáci 4. a 5. třídy vydali pod vedením pana Urbánka do lesa, aby přilepšili lesní zvěři. Žáci přinesli suchý chleba, mrkev, jablíčka a lojové koule. Všechno jsem nasypali do krmelce a krmítek. Pan Urbánek nám velmi poutavě vyprávěl o životě v lese, o tom jak se chovat, abychom zvěři neškodili.

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční zpívání v kostele 20.12.2011

Jako každý rok i letos se konalo Vánoční zpívání v kostele sv. Kateřiny. Letos poprvé bez doprovodu klasických varhan, které nahradily varhany elektrické. Všichny děti zpívaly jak nejlépe dovedly a tak jenom doufáme, že jsem všem rodičům a přátelům školy zpříjemnili adventní čas.

Obrázků: 1-5 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Dárečkový den

V úterý 20.12.2011 proběhl ve 4.třídě Dárečkový den. Děti si přinesly vánoční cukroví, uvařili jsem si čaj,¨rozkrojili jablíčko a hlavně navodili jsme tu správnou vánoční atmosféru. A pak přišel i Ježíšek......

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční basketbalový turnaj

20.12.2011 se konal vánoční turnaj v basketbalu pro žáky 7.,8. a 9.třídy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 37    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční turnaj ve vybíjené

19.12.2011 se konal tradiční vánoční turnaj ve vybíjné. Zúčastnili se ho žáci 4.,5. a 6.třídy. Družstva byla smíšená, aby byly síly vyrovnané. Celkem bylo sestaveno 6 družstev. Klání trvalo bezmála 3 hodiny. I když jsme nastavili čas, stejně nebyl jednoznačný vítěz. V turnaji na 1.místě, se stejným bodovým ziskem, skončila tři družstva.

Obrázků: 1-5 z celkem: 28    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Galerie "TEMPL"

7.12. se žáci 4.,5. a 6. třídy zúčastnili exkurze, která se konala v galerii Templ v Mladé Boleslavi. Žáci se přenesli do doby kamenné a vyzkoušeli si práci s nejrůznějšími materiály, vyrobili si různé dobové předměty a z poutavého vyprávění průvodkyň se dozvěděli mnoho zajímavých informací z tohoto období. Exkurze byla velice vydařená, žákům¨se moc líbila a zpříjemnila jim předvánoční čas.

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Mikuláš

Tak jako každý rok i letos, připravili žáci 9.třídy pro své mladší spolužáky Mikulášskou besídku, za což jim patří velký dík. I letos se jim čerti, Mikuláš a andělé velmi podařili. Ostatně, podívejte se sami.......

Obrázků: 1-5 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výstava Alfonse Muchy

25.11. se žáci 8. a 9.třídy zúčastnili exkurze v Severočeském muzeu na téma Fotografie z ateliéru.

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Gastroden

Dne 24.11. se žáci 9. třídy zúčastnili prezentační akce Soukromé hotelové školy Hergessell. Seznámili se s obory a aktivitami školy, zhlédli proktické ukázky studentů a ochutnali donesené občerstvení.

Kroužek informatiky

Na kroužku informatiky se žáci uči pracovat v programu malování, už umíme využívat některé nástroje tohoto programu. Mimo jiné jsme se naučili využívat automatické tvary a vkládat text do obrázku. Jak se nám to daří, se podívejte sami......

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Florbalový turnaj

Na florbalovém tunaji, který se konal 23.11. ve Frýdlantě, se družstvo GLADIATORS, ve složení Šefr, Drahokoupil, Hledík, Effenberger, Zavoral, Hošek a Pelinka rozhodně neztratilo. I přes nepříznivé rozlosování obsadilo krásné 3.místo.Vláďa Pelinka byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Velký dík patří také paní Šefrové, která přijela fandit a navc sponzorským darem ve formě bohatého občerstvení, který přivezla, zpříjemnila hráčům turnaj.

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Naši prvňáčci

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výstava ovoce a zeleniny

Obrázků: 1-5 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Drakiáda 1.,4. a 5. třídy

V pátek 11.11.2011 šli žáci 1.,4. a 5.třídy pouštět draky. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo jen bylo hodně chladno. Starší žáci pomáhali mladším spolužákům a tak skoro všem dětem draci krásně létali. No koukněte sami.........

Obrázků: 1-5 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Dětské dopravní hřiště 10.11.2011

10.11.2011 se žáci 4.třídy zúčastnili 2.výukové lekce dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Liberci. Protože nám nepřálo počasí, probíhala pouze teoretická výuka v učebně. Žáci si osvěžili dopravní značky a vyzkoušeli si modelové situace křižovatek na interaktivní tabuli.

Drakiáda 2. a 3. třídy

Obrázků: 1-5 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

T-ball

Ukázková hodina T-ballu. Kroužek T-ballu zahájil svou činnost 1.listopadu, je určen pro žáky 1.,2. a 3.třídy.

Obrázků: 1-5 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Potravní řetězce - Střevlík

V pondělí 17.10. se žáci 4.třídy zúčastnili výukového programu s názvem "Potravní řetězce". Exkurze se konala v ekologickém středisku Střevlík v Odřichově v Hájích. Program byl velmi zábavný, při nejrůznějších hrách žáci poznávali zvířata, prostředí ve kterém zvířata žijí, potravu, kterou se živí. Žáci se také seznámili s novými pojmy jako rozkladač, invazivní rostliny a invazivní živočíchové. Měli možnost vidět živá zvířata-koně, jehňata,prase a kozu.

Obrázků: 1-5 z celkem: 26    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign