Login

Aktuality

Nový Strážžák

V sekci školních časopisů najdete nejnovější díl Strážžáku.

Žádost o sponzorský dar

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o sponzorský dar na Den dětí. Dar může být jak věcný, tak i finanční.
Prosíme o předání třídním učitelkám
Děkujeme.

Kroužky v době školy v přírodě

Kroužky v době, kdy budou žáci 1. stupně na škole v přírodě (26. 5.-31. 5.), odpadají.

Platba za projekt předškolák

Platbu za Předškoláka a přednášky plaťte prosím hotově v kanceláři Mateřské školy nebo na účet školy 0986011389/0800, variabilní symbol 6020020 s poznámkou, Předškolák, přednáška a jméno žáka.

PŘEDŠKOLÁK

V měsíci květnu a červnu nabízíme budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školou a s paními učitelkami formou pěti lekcí. Odpoledne v 16:00 hodin rodiče přivedou děti do školy, kde si je ...
Více informací

Ukončení kroužků a reedukací

14. 6. končí dětem kroužky a reedukace.

Odstranění rozvrhu z webových stránek

Vzhledem k nařízení GDPR jsme z webových stránek školy odstranili rozvrhy jednotlivých tříd. Ty jsou stále dostupné po přihlášení na elektronické žákovské knížce: zsstraz.gradebook.cz ...
Více informací

Platby

Prosíme rodiče, aby při platbách za kroužky, družinu, stravné a školné v MŠ dbali na uvedení správného čísla účtu a variabilního symbolu. Účet s předčíslím 20108 je určen pouze pro platby za ...
Více informací

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou