Login

Aktuality

Tábory - věda nás baví

Nabídka příměstských táborů.
Nabídku příměstských táborů najdete na adrese :
https://www.vedanasbavi.cz/

Pozvánka na olympiádu dětí a mládeže

Zveme všechny děti a rodiče na Olympiádu dětí a mládeže, kde se představí judisté z libereckého kraje i JudoClubu, který působí i na naší škole.

Výuka plavání

25.6. odpadá výuka plavání pro žáky 2. a 3.třídy. Žáci končí vyučování v 11,40.

NBA míří do Liberce

Skvělou reprezentaci mají Kondoři ve spolupracujících ZŠ. ZŠ U Školy, ZŠ Vratislavice a ZŠ Stráž nad Nisou mají za sebou dvě kvalifikační kola Školní basketbalové ligy, která vedla do JR. NBA. Dvě ...
Více informací

Poděkování sponzorům

Děkujeme velmi za poskytnutí sponzorských darů k Mezinárodnímu dni dětí. Zvláštní poděkování patří KNL Cateringu a Jizerským pekárnám.

Dětský den

Jako již tradičně připravili žáci deváté třídy dětem celé školy dětský den. Bylo vytvořeno 36 smíšených týmů po (většinou) šesti dětech. Každá paní učitelka měla na starosti 4 týmy. Děti plnily ...
Více informací

Sběr papíru

Od 24. 6. - 25. 6. /pouze 2 dny/ bude probíhat na škole sběr papíru.

Předběžný zájem o kroužky na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,předkládáme vám předběžný seznam kroužků na příští školní rok 2019/2020. Budete-li mít zájem o kroužek, pošlete po svém dítěti třídní učitelce vyplněný formulář.

Schůzka rodičů budoucích žáků 1.třídy

Informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy se koná 18. 6. v 16.00 hodin v budově 1. stupně .

Fotografujeme se!

6. června ve čtvrtek se fotografují třídy i jednotlivci. Cena: společné foto /15x21cm/ 35,-, větší skupina /13x18cm/ 25,- podle počtu osob, jednotlivci a malá skupina /10x15cm/ 15,-(jednotlivec musí odebrat alespoň 3 fotografie)

Strážžák č. 18

V sekci školní časopisy a sborníky naleznete nové číslo Strážžáku.

Škola v přírodě

Na internetových stránkách svp.packa.eu v levém sloupečku "Pro rodiče" - 26. - 31. 5. PM můžete vidět fotografie ze školy v přírodě den po dni.

Platba za projekt předškolák

Platbu za Předškoláka a přednášky plaťte prosím hotově v kanceláři Mateřské školy nebo na účet školy 0986011389/0800, variabilní symbol 6020020 s poznámkou, Předškolák, přednáška a jméno žáka.

PŘEDŠKOLÁK

V měsíci květnu a červnu nabízíme budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školou a s paními učitelkami formou pěti lekcí. Odpoledne v 16:00 hodin rodiče přivedou děti do školy, kde si je ...
Více informací

Ukončení kroužků a reedukací

14. 6. končí dětem kroužky a reedukace.

Platby

Prosíme rodiče, aby při platbách za kroužky, družinu, stravné a školné v MŠ dbali na uvedení správného čísla účtu a variabilního symbolu. Účet s předčíslím 20108 je určen pouze pro platby za ...
Více informací

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou