Login

PŘEDŠKOLÁK

PŘEDŠKOLÁK

V měsíci květnu a červnu nabízíme budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školou a s paními učitelkami formou pěti lekcí. Odpoledne v 16:00 hodin rodiče přivedou děti do školy, kde si je převezme paní učitelka a zasvětí je do toho, co čeká prvňáčky od září.
Rozpis jednotlivých lekcí:
14. 5. Mgr. Helena Langová – Seznámení se školním zázemím, třídami, kabinety aj.
21. 5. Mgr. Dagmar Lexová – hodina anglického jazyka, práce s interaktivní tabulí
4. 6. Mgr. Šárka Nováčková – Procvičování jemné motoriky
11. 6. Mgr. Lenka Janoušková – Sportovní hry
18. 6. Mgr. Lenka Loumová – Seznámení s předměty Český jazyk, Matematika, Prvouka, práce na interaktivní tabuli

Slavnostní zakončení a předání účastnických listů.

(Cena za program Předškolák je 250,-Kč.)
O ŠKOLE PŘED ŠKOLOU
Rodičům nabízíme v době, kdy se bude dětem věnovat paní učitelka, besedu se speciální pedagožkou a rodinnou terapeutkou , Mgr. Jitkou Marečkovou,
Je moje dítě zralé na školu? Jak připravit dítě i celou rodinu na vstup do školy? Půjde mu učení? Naučili jsme ho toho dost? Nebo málo? Najde si ve škole kamarády? Jak zvládne nároky školy na pozornost a soustředění? Bude umět respektovat autoritu učitele? Nebude mu celý den ve škole smutno? Naučí se vycházet s ostatními dětmi?
1. Máme doma předškoláka – charakteristika předškolního období dítěte z hlediska vývojové psychologie
Na jaké úrovni je myšlení, pozornost, paměť, fantazie, řeč, jak vnímá dítě sebe a své okolí. (14. 5.)
2. Je naše dítě připravené na školu?
Jak vypadá velký vývojový krok od hry k učení. (21. 5.)
3. Hravě do školy
Jak můžeme doma s dětmi hravou formou rozvíjet funkce důležité pro čtení, psaní počítání. (4. 6.)
4. Spolu to zvládneme
Co může rodina udělat pro to, aby se dítěti ve škole dařilo a bylo spokojené. (11. 6.)
První část besedy bude teoretická, ve druhé části bude prostor pro diskuzi nad Vašimi otázkami. Témata na sebe navazují a tvoří komplexní celek, není však podmínkou účastnit se všech besed.
Těším(e) se na setkání s Vámi.
(Cena za besedy celkem 50,-Kč.)

Zpět na hlavní výpis

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou