Úvod Aktuality

Aktuality

šr.jfif

Kandidátka do školské rady na období 2023/2024 – 2026/2027

Vážení rodiče, na základě zjištěného zájmu z řad zákonných zástupců byli na listinu kandidátů do školské rady zapsáni tito zákonní zástupci:   Ing Jana Grimová     Děti na ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou – Tomáš Grim 4.tř. a Kateřina Grimová 5.tř.   PhDr. Mgr. Petr Lupač Ph.D.       Děti Lukáš Lupač 1.B, Jan Lupač 3.B.   Petra Svobodová... celý článek ›

vloženo: 14.09.2023
ŠR.jpg

Vyhlášení voleb do školské rady

 Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním,... celý článek ›

vloženo: 07.09.2023

Začátek školního roku 2023 -2024

Vážení rodiče, milé děti, vzhledem k probíhajícím pracím na střeše školy budovy 2.stupně po dobu než se odmontuje lešení, budou žáci vcházet do budovy školy předním vchodem od náměstí. Zadní vchod bude do odvolání uzamčen a je zákaz vstupu na školní pozemek od tělocvičny.  Žáci budou do tělocvičny přecházet pouze za doprovodu vyučujících. celý článek ›

vloženo: 31.08.2023

Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024 4. září - pondělí 1. třídy   8:00 přivítání na zahradě MŠ a poté odchod do tříd rodiče si zajistí školní družinu a přihlášení obědů ve ŠJ předpokládaný konec – 9:00 ŠD tento den není 2.  – 7.tř.   8:00 – přivítání ve třídách... celý článek ›

vloženo: 30.08.2023
prázd.jpg

Veselé prázdniny

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám všem poděkovat za výbornou spolupráci, ochotu a vstřícnost během celého uplynulého školního roku.  Děkujeme Vám za to, že s námi vedete podnětnou komunikaci. Velmi si toho vážíme. Přejeme Vám a Vašim dětem pohodové prožití prázdnin, hodně sluníčka, radosti a společných zážitků. Doufáme, že se v září všichni... celý článek ›

vloženo: 30.06.2023
20230607_111543.jpg

Sponzorský dar pro školu

Ve středu 7. 6. 2023 věnovala naší škole společnost Knorr-Bremse  5 repasovaných notebooků Lenovo z řad ThinkPad T450 a ThinkPad T460. Notebooky nyní připravujeme a od září budou použity jak ve škole,  tak v mateřské škole. Do budoucna chystáme se společností Knorr-Bremse i další spolupráci v podobě exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku a výtvarné soutěže. Děkujeme firmě Knorr-Bremse,... celý článek ›

vloženo: 13.06.2023

Žádost o sponzorský dar na Den dětí

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás/Vaši firmu / oslovit s žádostí o pomoc se sponzorováním školní akce na oslavu Mezinárodního dne dětí. Akci budou připravovat žáci devátého ročníku pro žáky základní školy i děti v mateřské školce a bude probíhat ve dnech 1.6. formou úkolů na stanovištích v areálu školy i mimo něj. Dary budou použity na občerstvení během akce i na ceny pro... celý článek ›

vloženo: 12.05.2023
PŘE.jpg

Předškolák

Vážení rodiče, zde je odkaz na akci pro děti, které nastupují ve školním roce 2023/2024 do 1.třídy. Předškolák celý článek ›

vloženo: 17.04.2023
čj.jpg

Úspěch v Olympiádě z Čj

Dne 3. dubna se dva naši žáci – Jakub Zajíc (9. třída) a Aneta Kobosilová (8. třída) zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce. Již ve školním kole si vyzkoušeli, že na ně nečeká běžné školní učivo, ale spíše půjde o náročnější nadstavbu v oblasti mluvnice a dále je čekala slohová práce na téma Podařený/nepodařený aprílový žert. Oba se zhostili reprezentace školy na... celý článek ›

vloženo: 11.04.2023
knihy.png

Burza knih

  Vážení rodiče, ve čtvrtek 20. 4. proběhne dopoledne napříč 1. stupněm naší školy burza knih. Věříme, že si děti akci užijí. Obnoví své domácí knihovničky a získají tak další podnět k podpoře čtenářství. Zároveň prověří své skryté obchodní a komunikační dovednosti. Prosíme, aby byly tento den děti vybaveny drobnými mincemi, aby mohly nakupovat a zároveň vracet peníze při prodeji.... celý článek ›

vloženo: 11.04.2023
uklid.png

Ukliďme naši obec

1.dubna 2023 se sejdeme v 9:00 před naší školou a zúčastníme se akce Ukliďme Česko, ukliďme naši obec. Všichni jste zváni, rukavice a odpadní pytle jsou zajištěny. Zde leták ke stažení. celý článek ›

vloženo: 26.03.2023
hygiena.jpg

Hygienická opatření na naší škole

Vážení rodiče,   reagujeme na podnět jednoho rodiče a chtěli bychom Vás informovat o opatřeních, která naše škola podniká, kdykoliv se vyskytne nějaké infekční onemocnění. Jednak bych chtěla uvést, že vysokou nemocnost samozřejmě vnímáme, ale dle sdělení KHS je v Libereckém kraji nemocnost v současné době nad celorepublikovým průměrem s podílem jak viróz, tak bakteriálních... celý článek ›

vloženo: 22.03.2023
záp.jpg

Elektronická přihláška k zápisu do 1.třídy

Vážení rodiče, od 1.4. 2023 od 8:00 hodin do 20.4.2023 do 16:00  vám bude k dispozici odkaz k vyplnění elektronické přihlášky k zápisu do 1.třídy a k odkladu školní docházky. Instrukce k vyplnění žádosti budete mít v příslušném odkaze : https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSaMSStraznadNisou/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3586 celý článek ›

vloženo: 08.03.2023
npo.png

Digitalizujeme školu

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu Digitalizujeme školu v rámci Národního plánu obnovy. Prostředky na Digitální učební pomůcky jsme využili  na nákup robotických sestav a pomůcek nejen pro základní školu, ale i mateřskou školu s cílem vybavit děti i žáky pokročilými digitálními pomůckami  pro rozvoj informatického myšlení a digitálních... celý článek ›

vloženo: 08.03.2023
vel.jpg

Velikonoční dílničky

Dne 30.3.2023 se konají na naší škole - v budově 2.stupně velikonoční dílničky. Začátek v 14:00 hodin, konec v 17:00 hodin. Vyrobíme si společně jarní dekorace a velikonoční výzdobu. Těšíme se na společné setkání. celý článek ›

vloženo: 07.03.2023
denot.png

Den otevřených dveří v ZŠ

Zveme rodiče a veřejnost na Den otevřených dveří na naší základní škole na prvním i druhém stupni, který se koná 16.3.2023. Dveře budou pro vás otevřené od 8:45 do 11:00 hodin. Můžete si prohlédnout prostory školy - obou budov a zajít se podívat do výuky.  celý článek ›

vloženo: 03.03.2023
eras.png

Akreditace školy v programu Erasmus + na roky 2021-2027

AKREDITACE ŠKOLY V PROGRAMU ERASMUS 2021-2027 Číslo akreditace: 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000105570 Naší škole se, jako jedné z mála škol v České republice, podařilo získat velice cennou akreditaci Erasmus. Díky akreditaci může škola každý rok žádat o peníze z fondů EU, které budou využity jednak pro mobility žáků do zahraničí, jednak pro vzdělávání pedagogů. Pro získání... celý článek ›

vloženo: 01.03.2023
srn.png

Za život srnčat

Vážení rodiče, rádi bychom se připojili k akci na záchranu srnčat která každoročně hynou při jarních senosečích. Věříme, že ani Vám není jejich osud lhostejný a zapojíte se do sbírky na jejich záchranu.         celý článek ›

vloženo: 06.02.2023

Přání k Vánocům

Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti z našich dětí.  Na konci roku jsme se rozloučili vánočními písněmi v našem kostele sv.Kateřiny a na dobrovolném vstupném jsme vybrali 5174,- Kč. Výtěžek byl předán liberecké farnosti na charitativní účely. Děkujeme za Váš příspěvek na dobrou věc.  celý článek ›

vloženo: 21.12.2022
kost.png

Vánoční zpívání v kostele

Zveme všechny na Vánoční zpívání našich dětí ze základní školy, které se bude konat 20.12.2022 od 17:00 hodin. Vstupné bude opět dobrovolné a bude použito na charitativní účely. Těšíme se na naše předvánoční shledání.  celý článek ›

vloženo: 30.11.2022
« < 1 2 3 4 > »